Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic

Το κιβώτιο ταχυτήτων Geartronic διαθέτει δύο λειτουργίες αλλαγής σχέσεων - αυτόματη και χειροκίνητη.
P3-1320-Geartronic shift pattern
D: Θέσεις αυτόματης αλλαγής σχέσεων. +/–: Θέσεις χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων. S1: Λειτουργία Sport*.

Στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται η θέση του επιλογέα ταχυτήτων μέσω των εξής ενδείξεων: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 κ.λπ.

Θέσεις κιβωτίου ταχυτήτων

P4-1220-Automatiska växellägen

Οι θέσεις αυτόματης αλλαγής σχέσεων επισημαίνονται στα δεξιά του πίνακα οργάνων. (Μόνο μία ένδειξη ανάβει κάθε φορά - αυτή που δείχνει την τρέχουσα θέση του επιλογέα ταχυτήτων.)

Θέση στάθμευσης - P

Επιλέξτε τη θέση P κατά την εκκίνηση του κινητήρα ή όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

Για να μετακινήσετε τον επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση P σε άλλη θέση, το πεντάλ φρένων πρέπει να είναι πατημένο και το τηλεχειριστήριο-κλειδί να βρίσκεται στη θέση I ή II.

 Σημείωση

Κατά την εκκίνηση του κινητήρα, πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος λειτουργίας του συστήματος πέδησης όταν ο οδηγός πατήσει το πεντάλ φρένων για να μετακινήσει τον επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση P σε άλλη θέση. Στη διάρκεια του ελέγχου λειτουργιών, η διαδρομή του πεντάλ είναι ελαφρώς μεγαλύτερη απ' ό,τι στην κανονική πέδηση.

Το κιβώτιο ταχυτήτων κλειδώνει μηχανικά όταν επιλεγεί η σχέση P. Ενεργοποιήστε επίσης το χειρόφρενο όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

 Σημείωση

Ο επιλογέας ταχυτήτων πρέπει να βρίσκεται στη θέση P για να μπορέσει το αυτοκίνητο να κλειδωθεί και να οπλίσει ο συναγερμός.

 Σημαντικό

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν επιλέγετε τη θέση P.

 Προειδοποίηση

Ενεργοποιείτε πάντοτε το χειρόφρενο όταν σταθμεύετε σε επικλινές έδαφος - η επιλογή της θέσης P στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων δεν επαρκεί για τη συγκράτηση του αυτοκινήτου σε όλες τις περιπτώσεις.

Θέση όπισθεν - R

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν επιλέγετε τη θέση R.

Νεκρά - N

Σε αυτή τη θέση δεν είναι επιλεγμένη καμία ταχύτητα και μπορείτε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία. Ενεργοποιείτε το χειρόφρενο, εάν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο και ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση N.

Για να μπορέσετε να μετακινήσετε τον επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση N σε άλλη θέση, το πεντάλ φρένων πρέπει να είναι πατημένο και το τηλεχειριστήριο-κλειδί να βρίσκεται στη θέση II.

Θέση οδήγησης - D

Η θέση D είναι η σχέση κανονικής οδήγησης. Η αλλαγή σε μεγαλύτερη ή μικρότερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων πραγματοποιείται αυτόματα, ανάλογα με την επιτάχυνση και την ταχύτητα κίνησης. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν μετακινείτε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση D από τη θέση R.

Geartronic – Θέσεις χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων (+S-)

Με τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων "+S-" ο πετρελαιοκινητήρας βρίσκεται συνεχώς σε λειτουργία. Ο οδηγός πρέπει τότε να αλλάξει χειροκίνητα σχέση και ο κινητήρας του αυτοκινήτου εφαρμόζει πέδηση όταν ο οδηγός σηκώσει το πόδι του από το πεντάλ γκαζιού.

P4-1320-Symbol Gearbox Sportläge

Η θέση χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων επιτυγχάνεται εάν μετακινήσετε το μοχλό στο πλάι, από τη θέση D στην τερματική θέση στο "+/-". Το σύμβολο "+S-" στον πίνακα οργάνων αλλάζει χρώμα από ΛΕΥΚΟ σε πορτοκαλί και τα ψηφία 1, 2, 3 κ.λπ. εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο, που αντιστοιχεί στη σχέση που έχει μόλις επιλεγεί.

  • Μετακινήστε το μοχλό προς τα εμπρός στο "+" (συν) για να επιλέξετε μεγαλύτερη σχέση και αφήστε το μοχλό, ο οποίος θα επιστρέψει στη θέση ηρεμίας μεταξύ + και .

ή

  • Τραβήξτε το μοχλό προς τα πίσω στο "" (πλην) για να επιλέξετε μικρότερη σχέση, και αφήστε τον.

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων "+S–" οποιαδήποτε στιγμή ενώ οδηγείτε.

Το σύστημα Geartronic επιλέγει αυτόματα μικρότερη σχέση εάν ο οδηγός αφήσει την ταχύτητα να ελαττωθεί κάτω από το επίπεδο που είναι κατάλληλο για την επιλεγμένη σχέση, ώστε να αποφευχθούν τα τινάγματα και το σβήσιμο του κινητήρα.

Για να επιστρέψετε στην αυτόματη αλλαγή σχέσεων:

  • Μετακινήστε το μοχλό στην τερματική θέση D.

Geartronic - Χειμερινή λειτουργία

Όταν ο δρόμος είναι ολισθηρός, το αυτοκίνητο ενδέχεται να ξεκινήσει ευκολότερα εάν επιλέξετε 3η χειροκίνητα.

  1. Πατήστε το πεντάλ φρένων και μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση D στην τερματική θέση στο "+S–" - η ένδειξη στον πίνακα οργάνων αλλάζει από D στον αριθμό 1.
  2. Μετακινηθείτε προς τα πάνω μέχρι την 3η ταχύτητα πιέζοντας τον επιλογέα προς το "+" (συν) δύο φορές - η ένδειξη στην οθόνη του πίνακα οργάνων αλλάζει από 1 σε 3.
  3. Αφήστε το πεντάλ φρένου και επιταχύνετε προσεκτικά.

Η λειτουργία "Χειμερινή οδήγηση" του κιβωτίου ταχυτήτων σημαίνει ότι το αυτοκίνητο ξεκινά με τον κινητήρα σε χαμηλότερες στροφές και μειωμένη ισχύ κινητήρα στους κινητήριους τροχούς.

Λειτουργία Kick-Down

Αν πατήσετε το πεντάλ του γκαζιού μέχρι το τέρμα της διαδρομής του (πέρα από τη θέση που θεωρείται ως πλήρης επιτάχυνση) επιλέγεται αυτόματα μικρότερη σχέση. Αυτό ονομάζεται κατέβασμα ταχύτητας για μέγιστη επιτάχυνση (kick-down).

Αν αφήσετε το πεντάλ του γκαζιού από τη θέση "kick-down", τότε επιλέγεται αυτόματα μεγαλύτερη σχέση.

Το "kick-down" χρησιμοποιείται όταν απαιτείται μέγιστη επιτάχυνση, π.χ. κατά την προσπέραση.

Λειτουργία ασφαλείας

Για να αποφευχθεί η υπέρβαση του ορίου στροφών του κινητήρα, το πρόγραμμα ελέγχου του κιβωτίου ταχυτήτων διαθέτει αναστολέα επιλογής χαμηλότερης ταχύτητας, ο οποίος αποτρέπει το kick-down.

Το Geartronic δεν επιτρέπει την επιλογή μικρότερης σχέσης/kick-down, διότι κάτι τέτοιο θα αύξανε τις στροφές του κινητήρα σε βαθμό που θα μπορούσε να προκληθεί ζημιά στον κινητήρα. Εάν ο οδηγός επιχειρήσει να επιλέξει μικρότερη σχέση με αυτό τον τρόπο όταν ο κινητήρας λειτουργίας λειτουργεί σε υψηλές στροφές, δεν θα γίνει τίποτα – η αρχική σχέση παραμένει επιλεγμένη.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το kickdown, το αυτοκίνητο μπορεί να αλλάξει μία ή περισσότερες σχέσεις κάθε φορά ανάλογα με τις στροφές του κινητήρα. Όταν οι στροφές του κινητήρα αυξηθούν στο ανώτατο όριο, πραγματοποιείται αλλαγή σε μεγαλύτερη σχέση ώστε να μην υποστεί ζημιά.

Ρυμούλκηση

Αν το αυτοκίνητο πρέπει να ρυμουλκηθεί - βλ. σημαντικές πληροφορίες στην ενότητα Ρυμούλκηση.

  1. 1 Η "Λειτουργία Sport" δεν είνα ιδιαθέσιμη σε V60 Plug-in Hybrid - μόνο "+" και "-".
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;