Χιλιομετρητής

Η ένδειξη του χιλιομετρητή εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων.
P3-1246-V60H Trip meter
Χιλιομετρητής.
  1. Ikon röd cirkel 1Ένδειξη χιλιομετρητή

Και οι δύο χιλιομετρητές, T1 και T2, χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση μικρών αποστάσεων. Η απόσταση εμφανίζεται στην οθόνη.

Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή στον αριστερό μοχλοδιακόπτη για να εμφανιστεί ο χιλιομετρητής που θέλετε.

Με ένα παρατεταμένο πάτημα (μέχρι την αλλαγή) στο κουμπί RESET του αριστερού μοχλοδιακόπτη μηδενίζεται ο χιλιομετρητής που εμφανίζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Υπολογιστής ταξιδίου - συμπληρωματικές πληροφορίες.

Σχετικά έγγραφα

Βοήθησε αυτό;