Χρονοδιακόπτης - ρύθμιση

Μπορείτε να επιλέξετε δύο διαφορετικούς χρόνους ενεργοποίησης χρησιμοποιώντας το χρονοδιακόπτη. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος ενεργοποίησης αφορά στην ώρα που το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και θα κλιματιστεί.

 Σημείωση

Όλες οι ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη θα σβήσουν εάν μηδενιστεί το ρολόι του αυτοκινήτου.
Πατήστε OK για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.
Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να μεταβείτε στην επιλογή Προκατ. κλιματισμ. και επιλέξτε με το OK.
Επιλέξτε έναν από τους δύο χρονοδιακόπτες χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό ρυθμιστή και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το OK.
Πατήστε στιγμιαία το OK για να μεταβείτε στη ρύθμιση της ώρας που είναι αναμμένη.
Επιλέξτε την απαιτούμενη ώρα με τον περιστροφικό διακόπτη.
Πατήστε στιγμιαία το OK για να μεταβείτε στη ρύθμιση των λεπτών που είναι αναμμένη.
Επιλέξτε τα απαιτούμενα λεπτά με τον περιστροφικό διακόπτη.
Πατήστε OK1 για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
Επιστρέψτε τη δομή του μενού με το RESET.
Επιλέξτε το δεύτερο χρονοδιακόπτη (συνέχεια από το σημείο 2) ή κλείστε το μενού με το RESET.
  1. 1 Με ένα ακόμη πάτημα στο OK ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης.

Βοήθησε αυτό;