Προβολείς - ρύθμιση δέσμης προβολέων

Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει προβολείς active Xenon και λειτουργία Active High Beam, τότε η δέσμη προβολέων χρειάζεται επαναρύθμιση όταν αλλάζετε τη ρύθμιση οδήγησης από τη δεξιά στην αριστερή πλευρά της κυκλοφορίας και αντίστροφα.

Προβολείς Active Xenon*

Η δέσμη προβολέων δεν χρειάζεται ρύθμιση στα αυτοκίνητα με λειτουργία Active High Beam*. Η δέσμη προβολέων έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε μη θαμπώνει τους οδηγούς των επερχόμενων οχημάτων.

Η ρύθμιση της δέσμης προβολέων χρειάζεται για αυτοκίνητα με Active High Beam. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο με τον κινητήρα σε λειτουργία κατά τη ρύθμιση της δέσμης προβολέων για οδήγηση στο δεξί ή το αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας.

Η αλλαγή της δέσμης προβολέων πραγματοποιείται στο σύστημα του μενού MY CAR, βλ. MY CAR.

Προβολείς αλογόνου

Η δέσμη προβολέων δεν χρειάζεται ρύθμιση. Η δέσμη προβολέων έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε μη θαμπώνει τους οδηγούς των επερχόμενων οχημάτων.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;