Υγρό ψεκαστήρων - πλήρωση

Το υγρό ψεκαστήρων χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των προβολέων και των παραθύρων. Το χειμώνα πρέπει να χρησιμοποιείται υγρό ψεκαστήρων με αντιψυκτικό.
P3-1246-V60H Washer fluid refill

Οι ψεκαστήρες του παρμπρίζ και των προβολέων χρησιμοποιούν το ίδιο δοχείο υγρού.

 Σημαντικό

Χρησιμοποιείτε γνήσιο υγρό ψεκαστήρων Volvo ή αντίστοιχο, με συνιστώμενο pH μεταξύ 6 και 8, στο τελικό διάλυμα (π.χ. σε αναλογία 1:1 με απεσταγμένο νερό).

 Σημαντικό

Κατά τη χειμερινή περίοδο, χρησιμοποιείτε υγρό ψεκαστήρων με αντιψυκτικό για να μην παγώσει η αντλία, το δοχείο και οι εύκαμπτοι σωλήνες.

Για τις χωρητικότητες, βλ. Υγρό ψεκαστήρων - ποιότητα και όγκος.

Βοήθησε αυτό;