Πληροφορίες στο διαδίκτυο

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.volvocars.com μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το αυτοκίνητό σας.

Με το προσωπικό Volvo ID είναι δυνατό να συνδεθείτε στο My Volvo web, που είναι μια προσωπική ιστοσελίδα για σας και το αυτοκίνητό σας.

Px-1220-QR Code
Κωδικός QR

Για την ανάγνωση του κωδικού QR χρειάζεται μια εφαρμογή ανάγνωσης κωδικών QR, που διατίθεται ως συμπληρωματικό πρόγραμμα (app) για αρκετά κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή ανάγνωσης κωδικών π.χ. από το App Store, το Windows Phone ή το Google Play.

Βοήθησε αυτό;