Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού - θέση

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού (TMK - Temporary Mobility Kit) χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση της διάτρησης και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών.

Θέση του κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού

P3-1246-V60H-location of TSS

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού βρίσκεται πίσω από το κάλυμμα στην αριστερή πλευρά του χώρου αποσκευών.

Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο εάν πραγματοποιείτε στεγανοποίηση του ελαστικού σε σημείο από το οποίο διέρχονται άλλα οχήματα.

 Σημείωση

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού προορίζεται μόνο για τη στεγανοποίηση ελαστικών με διάτρηση στο πέλμα.

 Σημαντικό

Εάν στη μία από τις δύο πρίζες στην επιμήκη κονσόλα συνδέσετε το συμπιεστή για την επισκευή διάτρησης έκτακτης ανάγκης, τότε στην άλλη πρίζα δεν πρέπει να συνδεθεί άλλη συσκευή κατανάλωσης ρεύματος.

 Σημείωση

Ο συμπιεστής για την προσωρινή επισκευή διάτρησης έκτακτης ανάγκης έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από τη Volvo.

Βοήθησε αυτό;