Καλώδιο φόρτισης με μονάδα ελέγχου - παρακολούθηση θερμοκρασίας

Προκειμένου η υβριδική μπαταρία του αυτοκινήτου να φορτίζει με ασφάλεια κάθε φορά, η μονάδα ελέγχου διαθέτει μια ενσωματωμένη συσκευή παρακολούθησης για το ρεύμα φόρτισης.

Η συσκευή παρακολούθησης της μονάδας ελέγχου διασφαλίζει ότι το επιτρεπόμενο ρεύμα φόρτισης ρυθμίζεται αυτόματα με γνώμονα την ασφάλεια. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία χωρίς επίβλεψη, καθώς και ο βέλτιστος χρόνος φόρτισης.

 Σημείωση

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο φόρτισης, που συνιστάται από τη Volvo σύμφωνα με το IEC 62196 και IEC 61851 που υποστηρίζει την παρακολούθηση θερμοκρασίας.

Ασφάλεια θερμοκρασίας

Η παρακολούθηση της θερμοκρασίας ενεργοποιείται αυτόματα όταν η υβριδική μπαταρία του αυτοκινήτου αρχίζει να φορτίζει. Εάν η θερμοκρασία φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα, τότε η ένταση του ρεύματος φόρτισης μειώνεται. Αν αυτό συμβεί επανειλημμένα, τότε η φόρτιση διακόπτεται.

 Σημαντικό

Εάν το σύστημα παρακολούθησης θερμοκρασίας μειώσει αυτόματα την ένταση του ρεύματος φόρτισης επανειλημμένα και η φόρτιση διακοπεί, η αιτία της υπερθέρμανσης πρέπει να διερευνηθεί και να αποκατασταθεί.

Βοήθησε αυτό;