Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων - προδιαγραφές και όγκος

Το συνιστώμενο λάδι κιβωτίου ταχυτήτων και ο όγκος για κάθε έκδοση κιβωτίου ταχυτήτων αναγράφονται στον πίνακα.

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτωνΌγκος (λίτρα)Συνιστώμενο υγρό μετάδοσης
TF-80SDπερίπου 7,0AW1

 Σημείωση

Για το MPS6, οι αλλαγές λαδιού πρέπει να πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα μεσοδιαστήματα σέρβις.

Για άλλα κιβώτια ταχυτήτων, το λάδι κιβωτίου ταχυτήτων δεν χρειάζεται αλλαγή υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης. Ωστόσο μπορεί να χρειαστεί αλλαγή σε αντίξοες συνθήκες οδήγησης.

Βοήθησε αυτό;