Έγκριση τύπου - σύστημα τηλεχειριστηρίου-κλειδιού

Μπορείτε να δείτε την έγκριση τύπου για το σύστημα τηλεχειριστηρίου-κλειδιού στον πίνακα.

Σύστημα κλειδώματος, βασικό

Χώρα/Περιοχή

ΕΕ

P3/4-1220-Type approval non keyless_EU_CH_US

Σύστημα κλειδώματος χωρίς κλειδί (Keyless drive)

Χώρα/Περιοχή
ΕΕ
P3/4-1220-Type approval Keyless_EU

Σχετικά έγγραφα

Βοήθησε αυτό;