Χρονοδιακόπτη - έναρξη

Η ώρα που το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και θα κλιματιστεί ρυθμίζεται από το χρονοδιακόπτη.

Όταν ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιηθεί, το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκινήτου επιλέγει πότε θα ενεργοποιηθεί ο προκαταρκτικός κλιματισμός με βάση τις ισχύουσες κλιματολογικές συνθήκες περιβάλλοντος.

Πατήστε OK για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.
Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να μεταβείτε στην επιλογή Προκατ. κλιματισμ. και κάντε την επιλογή με το OK.
Επιλέξτε έναν από τους δύο χρονοδιακόπτες χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό ρυθμιστή και ενεργοποιήστε τον με το OK.
Για έξοδο από το μενού, πατήστε RESET.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα έναρξης του χρονοδιακόπτη μέσω της εφαρμογής Volvo On Call* για κινητά τηλέφωνα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;