Προκαταρκτικός κλιματισμός - μηνύματα

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα σχετικά με τον προκαταρκτικό κλιματισμό.
Px-1420-Symbol Fuel heater

Όταν ο θερμαντήρας καυσίμου έχει ενεργοποιηθεί, στην οθόνη πληροφοριών ανάβει η λυχνία θέρμανσης.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί ένας από τους χρονοδιακόπτες, η λυχνία του ενεργοποιημένου χρονοδιακόπτη ανάβει στην οθόνη ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται και η προκαθορισμένη ώρα δίπλα στη λυχνία.

P4-1246 Symbol Fuel heater Activated timer - digital

Λυχνία στην οθόνη για τον ενεργοποιημένο χρονοδιακόπτη.

Στον πίνακα παρατίθενται οι λυχνίες και το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη.

ΛυχνίαΟθόνηΕρμηνεία
Px-1420-Symbol Fuel heaterΑυτ. θερμ. ενεργ.

Ο θερμαντήρας καυσίμου είναι ενεργοποιημένος και λειτουργεί.

Ο χρονοδιακόπτης του συστήματος θέρμανσης ενεργοποιείται μόλις αφαιρέσετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης και βγείτε από το αυτοκίνητο - ο κινητήρας και ο χώρος επιβατών θα θερμανθούν την προκαθορισμένη ώρα.

Px-1420-Symbol Fuel heater

P3007-Symbol LågBatterinivå

Θερμαντήρας καυσίμ. σταμ. Εξοικονόμ. ισχύος μπαταρίας

Η λειτουργία του θερμαντήρα καυσίμου διακόπτεται από το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκινήτου για να διευκολυνθεί η εκκίνηση του κινητήρα.

Η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας εκκίνησης είναι πολύ χαμηλή.

Px-1420-Symbol Fuel heater

Symbol bränslenivå

Η λειτουργία του θερμαντ. καυσίμου διακόπηκε Στάθμη καυσίμου χαμηλή

Η λειτουργία του θερμαντήρα καυσίμου έχει διακοπεί.

Η ρύθμιση του θερμαντήρα δεν είναι εφικτή διότι η στάθμη καυσίμου είναι πολύ χαμηλή - αυτό συμβαίνει για να διευκολυνθεί η εκκίνηση του κινητήρα όπως και η οδήγηση για 50 km περίπου.

Px-1420-Symbol Fuel heater serviceΘερμαντήρας καυσίμου Απαιτείται σέρβις

Ο θερμαντήρας καυσίμου είναι εντελώς ή μερικώς απενεργοποιημένος.

Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο εάν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Προκατ. κλιματισμός διακόπ. λόγω αλλαγής στην τροφοδοσία

Η λειτουργία του ηλεκτρικού θερμαντήρα ή του συστήματος AC έχει διακοπεί.

Η μεταφορά ενέργειας έχει διακοπεί.

Προκαταρκτικός κλιματισμός σταμάτησε λόγω βλάβης

Η λειτουργία του ηλεκτρικού θερμαντήρα ή του συστήματος AC έχει διακοπεί.

Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Προκαταρκ. κλιματ. σταμάτ. Θερμοκρασία υβριδικής μπαταρίας υψηλή

Η λειτουργία του ηλεκτρικού θερμαντήρα ή του συστήματος AC έχει διακοπεί.

Η υβριδική μπαταρία έχει αναπτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία, περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία να επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα.

Το κείμενο στην οθόνη σβήνει αυτόματα μετά από ένα χρονικό διάστημα ή εάν πατήσετε μία φορά το κουμπί OK στο μοχλοδιακόπτη των φλας.

Σχετικά έγγραφα

Βοήθησε αυτό;