Διαδικτυακός χάρτης1 - κείμενο και σύμβολα στην οθόνη

Επεξήγηση του κειμένου και των συμβόλων που μπορεί να εμφανίζονται στο χάρτη.
P3/P4-1220-Text and symbols on the map
Ikon röd cirkel 1Τύποι δρόμου - το μέγεθος και το χρώμα διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος του δρόμου και την επιλεγμένη κλίμακα του χάρτη και το χρώμα του χάρτη
Ikon röd cirkel 2Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας - επισημαίνονται με μια γραμμή στο άκρο του οδοστρώματος.
Ikon röd cirkel 3 Σημεία ενδιαφέροντος (POI)
Ikon röd cirkel 4Σύμβολο για τον προορισμό/τελικό προορισμό
Ikon röd cirkel 5Προγραμματισμένη διαδρομή - μπλε
Ikon röd cirkel 6Η τρέχουσα θέση του αυτοκινήτου
Ikon röd cirkel 7Σιδηρόδρομος
Ikon röd cirkel 8Κύλιση/μετακίνηση του χάρτη στην κατεύθυνση του βέλους χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχό αριθμό στο αριθμητικό πληκτρολόγιο
Ikon röd cirkel 9Κλίμακα χάρτη
Ikon röd cirkel 10Πλαίσιο εστίασης με σταυρόνημα στο κέντρο
Ikon röd cirkel 11Όνομα τρέχοντος δρόμου/οδού ή συντεταγμένες ή πληροφορίες για το σημείο ενδιαφέροντος (POI)
Ikon röd cirkel 12Πυξίδα
  1. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.