Σύστημα αερόσακων

Σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης, το σύστημα των αερόσακων συμβάλλει στην προστασία του κεφαλιού, του προσώπου και του θώρακα του οδηγού και του συνοδηγού.
SRS-systemet (vänsterstyrd bil)
Κάτοψη συστήματος αερόσακων, αριστεροτίμονο αυτοκίνητο.
SRS-systemet (högerstyrd bil)
Κάτοψη συστήματος αερόσακων, δεξιοτίμονο αυτοκίνητο.

Το σύστημα αποτελείται από αερόσακους και αισθητήρες. Όταν η σύγκρουση είναι αρκετά σφοδρή, ενεργοποιούνται οι αισθητήρες και ένας ή περισσότεροι αερόσακοι φουσκώνουν και αναπτύσσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία. Ο αερόσακος μετριάζει την αρχική δύναμη της πρόσκρουσης για τον επιβαίνοντα. O αερόσακος ξεφουσκώνει όταν συμπιεστεί λόγω της σύγκρουσης. Τότε, απελευθερώνεται καπνός στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ολόκληρη η διαδικασία, από το φούσκωµα έως το ξεφούσκωµα του αερόσακου, διαρκεί µερικά δέκατα του δευτερολέπτου.

 Προειδοποίηση

Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για επισκευή. Τυχόν πλημμελής εργασία στο σύστημα αερόσακων μπορεί να προκαλέσει βλάβη και να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

 Σημείωση

Οι ανιχνευτές αντιδρούν διαφορετικά ανάλογα με το είδος της σύγκρουσης και αν οι ζώνες ασφαλείας είναι προσδεδεμένες ή όχι. Ισχύει για όλες τις θέσεις που υπάρχει ζώνη.

Μπορεί επομένως να υπάρξει σύγκρουση κατά την οποία θα ενεργοποιηθεί μόνο ο ένας (ή κανένας) αερόσακος. Οι ανιχνευτές υπολογίζουν τη δύναμη της σύγκρουσης που επενεργεί στο όχημα και η αντίδραση προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να ανοίξει ένας ή περισσότεροι αερόσακοι ανάλογα με την περίπτωση.