Μόντεμ αυτοκινήτου*1

Το αυτοκίνητο διαθέτει μόντεμ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διαμοιρασμού της σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.

Σύνδεση στο διαδίκτυο

P3-1346-x60-Connect by car modem
P3-14w46-S60,V60H,V60 P-SIM cardholder in glove compartment
Υποδοχή για την κάρτα SIM στο ντουλαπάκι του συνοδηγού.
Τοποθετήστε την προσωπική σας κάρτα SIM στην υποδοχή που βρίσκεται στο ντουλαπάκι του συνοδηγού.
Πατήστε MY CAR για να μεταβείτε στην κανονική προβολή για την πηγή. Στη συνέχεια πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsInternet settingsCar modem.
Εισάγετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM
Το αυτοκίνητο συνδέεται στο διαδίκτυο και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαδικτυακές του λειτουργίες, βλ. Αυτοκίνητο με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.

 Σημείωση

Για να μη χρειάζεται να εισάγετε τον κωδικό PIN σε κάθε επανεκκίνηση του αυτοκινήτου, συνιστάται να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα με κωδικό PIN. Πατήστε MY CAR για να μεταβείτε στην κανονική προβολή για την πηγή. Στη συνέχεια πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsInternet settingsCar modem. Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Lock SIM card.

 Σημείωση

Η μεταφορά δεδομένων γίνεται όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο (κυκλοφορία δεδομένων), πράγμα που μπορεί να έχει κάποιο κόστος.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα επιπλέον κόστος.

Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε για το κόστος της κυκλοφορίας δεδομένων.

Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση στο διαδίκτυο, πατήστε MY CAR για να μεταβείτε στην κανονική προβολή για την πηγή. Στη συνέχεια πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsInternet settingsNone.

Διαμοιρασμός Wi-Fi-hotspot

P3-1346-x60-Car WiFi hotspot

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ αυτοκινήτου, μπορείτε να διαμοιράσετε τη σύνδεση στο διαδίκτυο (Wi-Fi-hotspot) έτσι, ώστε να χρησιμοποιήσουν και άλλες συσκευές το μόντεμ του αυτοκινήτου.

Ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου (κάρτα SIM) πρέπει να υποστηρίζει το διαμοιρασμό της σύνδεσης στο διαδίκτυο (διαμοιρασμός σύνδεσης στο διαδίκτυο).

Πατήστε MY CAR για να μεταβείτε στην κανονική προβολή για την πηγή. Στη συνέχεια πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsInternet settingsCar Wi-Fi hotspot

Εισαγάγετε το όνομα του δικτύου Wi-Fi (SSID) και πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης. Το όνομα πρέπει να περιέχει 6-32 χαρακτήρες και ο κωδικός πρόσβασης 10-63 χαρακτήρες. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης αργότερα.

Ενεργοποιήστε το Wi-Fi hotspot του αυτοκινήτου τσεκάροντας το κουτάκι.
Τώρα στο Wi-Fi-hotspot του αυτοκινήτου μπορούν να συνδεθούν εξωτερικές συσκευές.

Για να απενεργοποιήσετε το διαμερισμό της σύνδεσης στο διαδίκτυο, αποεπιλέξτε το κουτάκι.

 Σημείωση

Η ενεργοποίηση του Wi-Fi-hotspot μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα πρόσθετο κόστος από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε για το κόστος της κυκλοφορίας δεδομένων.

Στο Wi-Fi hotspot του αυτοκινήτου μπορούν να συνδεθούν έως 8 συσκευές. Ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών εμφανίζεται πατώντας πρώτα MY CAR για να μεταβείτε στην κανονική προβολή για την πηγή. Στη συνέχεια πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsInternet settings.

P3-1346-x60-no of connected devices
Ο αριθμός των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο Wi-Fi-hotspot του αυτοκινήτου.

Για να δείτε ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένες στο Wi-Fi hotspot του αυτοκινήτου, πατήστε MY CAR για να μεταβείτε στην κανονική προβολή για την πηγή. Στη συνέχεια πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsInternet settingsCar Wi-Fi hotspot.

Τεχνολογία και ασφάλεια για το Wi-Fi-hotspot

Η συχνότητα 2,4 GHz χρησιμοποιείται για την εκχώρηση του Wi-Fi-hotspot. Εάν χρησιμοποιούνται πολλαπλές συσκευές στη συχνότητα ταυτόχρονα, η απόδοση μπορεί να είναι περιορισμένη.

  • Συχνότητα - 2.4 GHz.
  • Πρότυπα - 802.11 b/g/n.
  • Τύπος ασφάλειας - WPA2-AES-CCMP.
  • Η κεραία για το μόντεμ του αυτοκινήτου είναι τοποθετημένη στην οροφή του αυτοκινήτου.

Δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο ή η σύνδεση είναι κακή

Βλ. Αυτοκίνητο με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Μόνο για αυτοκίνητα με Volvo On Call.