Επισκόπηση μενού - εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο.

Web browser

Το μενού εμφανίζεται σε κανονική προβολή για την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο, αν δεν υπάρχει ανοικτή καρτέλα.

Διαβάστε σχετικά

Enter address
Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο
Settings

Εμφανίζει "Μενού ρυθμίσεων, εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο", βλέπε παρακάτω.

Σελιδοδείκτης 1
Σελιδοδείκτης 2
κλπ.
Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Αναδυόμενο μενού, εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Πιέστε το κουμπί αριθμός 5 στην κεντρική κονσόλα, όταν εμφανίζεται μια σελίδα στην εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο, για πρόσβαση στο αναδυόμενο μενού.

Διαβάστε σχετικά

Back
Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο
Forward
Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο
Reload
Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο
Stop
Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο
New tab
Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο
Close tab
Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο
Zoom in

ή

Zoom out
Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο
Add bookmark

ή

Delete bookmark
Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο
Settings

Εμφανίζει "Μενού ρυθμίσεων, εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο", βλέπε παρακάτω.

Μενού ρυθμίσεων, εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Πιέστε Settings σε ένα από τα δύο παραπάνω μενού για πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων.

Διαβάστε σχετικά

Bookmarks
Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο
Σελιδοδείκτης 1
Σελιδοδείκτης 2
κλπ.
Rename
Reorder
Delete
Content filtering
Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο
Accept cookies
Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο
Show images
Block pop-ups
Enable JavaScript
Text size
Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο
Large
Medium
Small
Clear browsing data
Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο
FAV key options
Αγαπημένα
No function
Add/delete bookmark
Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο
New tab
Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο
Close tab
Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο