Υπηρεσίες ασφάλειας με Volvo On Call*

Η αυτόματη και χειροκίνητη προειδοποίηση καθώς και η κλήση της οδικής βοήθειας αποτελούν υπηρεσίες ασφάλειας διαθέσιμες για το Volvo On Call (VOC). Οι υπηρεσίες ασφάλειας χρησιμοποιούνται για προειδοποιήσεις σε περίπτωση ατυχήματος ή περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης.

Αυτόματη προειδοποίηση

Όταν το σύστημα ασφάλειας του αυτοκινήτου ενεργοποιηθεί, π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος τέτοιας σφοδρότητας που να ενεργοποιηθεί ο προεντατήρας ζώνης ασφαλείας ή οι αερόσακοι, αποστέλλεται αυτόματα ένα σήμα στο κέντρο εξυπηρέτησης VOC. Θα συμβούν τα εξής:

  1. Θα αποσταλεί ένα μήνυμα από το αυτοκίνητο στο κέντρο εξυπηρέτησης VOC.
  2. Το κέντρο εξυπηρέτησης VOC τότε επικοινωνεί προφορικά με τον οδηγό του αυτοκινήτου και προσπαθεί να αξιολογήσει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την ανάγκη για βοήθεια.
  3. Το κέντρο εξυπηρέτησης VOC στη συνέχεια επικοινωνεί με την απαραίτητη υπηρεσία βοήθειας (αστυνομία, ασθενοφόρο, ρυμούλκηση, κ.λπ.).

Εάν η προφορική επικοινωνία δεν είναι εφικτή, το κέντρο εξυπηρέτησης VOC επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές που βοηθούν στις κατάλληλες ενέργειες.

Χειροκίνητη προειδοποίηση

Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης VOC για να ζητήσετε βοήθεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, βλ. χειροκίνητη προειδοποίηση.

Οδική βοήθεια

Ζητήστε βοήθεια σε περίπτωση π.χ. κλαταρισμένου ελαστικού, άδειου ρεζερβουάρ ή αποφορτισμένης μπαταρίας, βλ. Επικοινωνία με οδική βοήθεια.

Για την υπηρεσία οδικής βοήθειας μπορεί να χρειαστεί ξεχωριστή συνδρομή.

Αριθμός έκτακτης ανάγκης

Όταν η υπηρεσία συναγερμού ενεργοποιηθεί, το σύστημα προσπαθεί να επικοινωνήσει με το κέντρο εξυπηρέτησης VOC. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε η κλήση εκτρέπεται στον αριθμό έκτακτης ανάγκης που έχετε ορίσει για την περιοχή που βρίσκεται το αυτοκίνητο 1.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.