Σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών* - χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης για το σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και το καλοριφέρ χώρου επιβατών είναι συνδεδεμένος με το ρολόι του αυτοκινήτου.

Μπορείτε να επιλέξετε δύο διαφορετικούς χρόνους ενεργοποίησης χρησιμοποιώντας το χρονοδιακόπτη. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος ενεργοποίησης αφορά στην ώρα που το αυτοκίνητο έχει θερμανθεί και είναι έτοιμο. Το ηλεκτρονικό σύστηµα του αυτοκινήτου υπολογίζει πότε πρέπει να ξεκινήσει η θέρµανση βάσει της εξωτερικής θερµοκρασίας.

 Σημείωση

Όλες οι ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη θα σβήσουν εάν μηδενιστεί το ρολόι του αυτοκινήτου.

Ρύθμιση1

Πατήστε OK για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.
Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να μεταβείτε σε έναν από τους χρονοδιακόπτες Θερμαντήρας και επιλέξτε τον με το OK.
Επιλέξτε έναν από τους δύο χρονοδιακόπτες χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό ρυθμιστή και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το OK.
Πατήστε στιγμιαία το OK για να μεταβείτε στη ρύθμιση της ώρας που είναι αναμμένη.
Επιλέξτε την απαιτούμενη ώρα με τον περιστροφικό διακόπτη.
Πατήστε στιγμιαία το κουμπί OK για να μεταβείτε στη ρύθμιση των λεπτών που αναβοσβήνει.
Επιλέξτε τα απαιτούμενα λεπτά με τον περιστροφικό διακόπτη.
Πατήστε OK2 για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
Επιστρέψτε τη δομή του μενού με το RESET.
Επιλέξτε το δεύτερο χρονοδιακόπτη (συνέχεια από το σημείο 2) ή κλείστε το μενού με το RESET.

Εκκίνηση

Πατήστε OK για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.
Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να μεταβείτε στην επιλογή Θερμαντήρας και κάντε την επιλογή με το OK.
Επιλέξτε έναν από τους δύο χρονοδιακόπτες χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό ρυθμιστή και ενεργοποιήστε τον με το OK.
Για έξοδο από το μενού, πατήστε RESET.

Απενεργοποίηση

Όταν το σύστημα θέρμανσης έχει ενεργοποιηθεί από το χρονοδιακόπτη, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε χειροκίνητα πριν παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος. Προχωρήστε ως εξής:
Πατήστε OK για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.
Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να μεταβείτε στην επιλογή Θερμαντήρας και κάντε την επιλογή με το OK.
Εάν ένας χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί, εμφανίζεται το εικονίδιο ενός ρολογιού δίπλα στη ρυθμισμένη ώρα.
Επιλέξτε έναν από τους δύο χρονοδιακόπτες χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό ρυθμιστή και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το OK.

Απενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη πατώντας:

  • παρατεταμένα το OK ή
  • στιγμιαία το OK για να προχωρήσετε εμπρός στο μενού. Στη συνέχεια επιλέξτε διακοπή του χρονοδιακόπτη και επιβεβαιώστε με το OK.
Για έξοδο από το μενού, πατήστε RESET.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε απευθείας το σύστημα προθέρμανσης που έχει τεθεί σε λειτουργία με το χρονοδιακόπτη.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη είναι εφικτή μόνο όταν ο κινητήρας είναι σβηστός.
  3. 2 Με ένα ακόμη πάτημα στο OK ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης.