Ρύθμιση θερμοκρασίας στο χώρο επιβατών

Όταν θέτετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία, υιοθετείται η πιο πρόσφατη ρύθμιση θερμοκρασίας.

 Σημείωση

Η επιλογή μεγαλύτερης ή μικρότερης θερμοκρασίας από την επιθυμητή δεν επιταχύνει τη διαδικασία θέρμανσης ή ψύξης.
P4-1246-Y55X-Temperature level in display
Η τρέχουσα θερμοκρασία για κάθε πλευρά εμφανίζεται στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας.
P3-1246-S60/V60/V60H Button heated seats2

Μπορείτε να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία με το διακόπτη - για την πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού ξεχωριστά.