Πολυμέσα Bluetooth®

Η μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων του αυτοκινήτου διαθέτει Bluetooth® και μπορεί να αναπαράγει ασύρματα streaming αρχεία ήχου από εξωτερικές συσκευές με Bluetooth®, όπως κινητά τηλέφωνο και PDA.

Η συσκευή πρέπει πρώτα να είναι καταχωρημένη και συνδεδεμένη στο αυτοκίνητο.

Για βασικές πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή και την περιήγηση, διαβάστε την ενότητα χειρισμός του συστήματος και περιήγηση στα μενού. Βλ. παρακάτω για μια πιο λεπτομερή περιγραφή.

Υπάρχει η δυνατότητα να συνδέσετε ορισμένες λειτουργίες με το κουμπί FAV. Στη συνέχεια μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια συνδεδεμένη πατώντας απλώς το κουμπί FAV, βλ. Αγαπημένα.

Αναπαραγωγή και περιήγηση

Η περιήγηση και η ρύθμιση του ήχου μπορούν να πραγματοποιηθούν από τα κουμπιά στην κεντρική κονσόλα ή από τα χειριστήρια στο τιμόνι. Σε ορισμένες εξωτερικές συσκευές, μπορείτε επίσης να αλλάξετε μουσικά κομμάτια από τη συσκευή.

Όταν στο αυτοκίνητο συνδεθεί ένα κινητό τηλέφωνο, μπορείτε να χειρίζεστε ορισμένες από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου με τηλεχειρισμό, βλ. Τηλέφωνο με λειτουργία ανοικτής συνομιλίας Bluetooth®. Μεταβείτε από την μία κύρια πηγή στην άλλη, TEL ή MEDIA, για να διαχειριστείτε τις λειτουργίες κάθε πηγής.

 Σημείωση

Το σύστημα Bluetooth® πρέπει να υποστηρίζει το προφίλ Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) και το προφίλ Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Η μονάδα αναπαραγωγής πρέπει να χρησιμοποιεί το προφίλ AVRCP έκδοσης 1.3, A2DP 1.2. Διαφορετικά, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Δεν είναι όλα τα κινητά τηλέφωνα και οι εξωτερικές μονάδες αναπαραγωγής που διατίθενται στην αγορά πλήρως συμβατές με τη λειτουργία Bluetooth® του ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo για πληροφορίες σχετικά με τα συμβατά τηλέφωνα και τις εξωτερικές μονάδες αναπαραγωγής πολυμέσων.

 Σημείωση

Το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να αναπαράγει αρχεία ήχου μόνο μέσω της λειτουργίας Bluetooth®.