Πλοήγηση* - επιλογές χάρτη

Εδώ μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις πώς θα εμφανίζεται ο χάρτης στην οθόνη και τι θα προβάλλεται.
P3-1420-NAV-Melco Meny Inställn Kartalt VisaHelskärm

Πλήρης οθόνη χάρτη

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsMap optionsShow full-screen map.

Επιλέξτε μέγεθος χάρτη:

 • Πλαίσιο επιλεγμένο - εμφανίζει τον χάρτη σε ολόκληρη την οθόνη.
 • Πλαίσιο μη επιλεγμένο - στο κάτω και το επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται πληροφορίες σχετικές με το αυτοκίνητο όπως π.χ. θερμοκρασία στον χώρο επιβατών και (πολυ)μέσα που αναπαράγονται τη συγκεκριμένη στιγμή.

Θέση χάρτη

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsMap optionsMap type.

Επιλέξτε πώς θέλετε να εμφανίζεται ο χάρτης στην οθόνη:

 • North up - ο χάρτης δείχνει πάντοτε το βορρά στο επάνω μέρος της οθόνης. Το σύμβολο του αυτοκινήτου μετακινείται στη σχετική κατεύθυνση στην οθόνη.
 • Map heading up - το σύμβολο του αυτοκινήτου βρίσκεται στο κέντρο και είναι πάντοτε στραμμένο προς τα πάνω στην οθόνη. Η εικόνα του χάρτη περιστρέφεται κάτω από το σύμβολο του αυτοκινήτου ανάλογα με τις στροφές του δρόμου.
 • 3D map basic - ο χάρτης απεικονίζεται διαγώνια από πάνω, με το σύμβολο του αυτοκινήτου στο κέντρο και την κατεύθυνση κίνησης προς τα πάνω στην οθόνη.
 • 3D map enhanced - όπως στην προηγούμενη επιλογή, αλλά στην εικόνα του χάρτη έχουν επίσης προστεθεί διαφορετικά αντικείμενα, κτίρια, κ.λπ.

Πληροφορίες κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsMap optionsMotorway information.

Επιλέξτε λειτουργία:

 • Πλαίσιο επιλεγμένο - όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε αυτοκινητόδρομο, εμφανίζονται οι τρεις (3) επόμενες έξοδοι που έχουν π.χ. ΣΕΑ ή πρατήριο βενζίνης. Η λίστα είναι ταξινομημένη με την πλησιέστερη έξοδο τελευταία στη λίστα.
 • Πλαίσιο μη επιλεγμένο - λειτουργία απενεργοποιημένη.

Πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsMap optionsPosition information.

Επιλέξτε πληροφορίες θέσης:

 • Current road - στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του δρόμου/οδού που βρίσκεται το αυτοκίνητο/κέρσορας.
 • Lat/Long - στην οθόνη εμφανίζονται οι συντεταγμένες για τη θέση που βρίσκεται το αυτοκίνητο/κέρσορας.
 • None - στην οθόνη δεν εμφανίζονται πληροφορίες για την τοποθεσία που βρίσκεται το αυτοκίνητο/ο κέρσορας.

Πυξίδα

Υπάρχει μια πυξίδα στην εικόνα του χάρτη στην οθόνη που δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένο το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου.

P3-1020-NAV-sv60 KompassnålP3-1420-NAV-Melco Kompassnål N-V-S-E

Το κόκκινο άκρο της βελόνας της πυξίδας είναι στραμμένο στο βορρά και το λευκό άκρο στο νότο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένδειξη κατεύθυνσης πυξίδας υπό μορφή κειμένου ως εναλλακτική στην πυξίδα γραφικών.

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsMap optionsCompass.

Επιλέξτε αν θέλετε η κατεύθυνση πυξίδας να εμφανίζεται ως βελόνα πυξίδας ή με γράμματα:

 • Graphic - η βελόνα πυξίδας δείχνει την κατεύθυνση της πυξίδας.
 • Text - τα γράμματα N για το βορρά, W για τη δύση, S για τον νότο ή E για την ανατολή δείχνουν την κατεύθυνση της πυξίδας.

Η κατεύθυνση της πυξίδας στην εικόνα του χάρτη - προς βορρά ή η κατεύθυνση κίνησης προς τα πάνω στην οθόνη - μπορεί επίσης να ρυθμιστεί, βλ. ενότητα "Λειτουργία χάρτη, κατεύθυνση πυξίδας" παραπάνω.

Σημεία ενδιαφέροντος (POI) στον χάρτη

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsMap optionsPOI symbols.
P3-1020-NAV- Inställningar POI på karta-2
Οι επιλογές POI που έχουν μαρκαριστεί εμφανίζονται στον χάρτη.

Επιλέξτε ποια σύμβολα POI θα εμφανίζονται στον χάρτη.

 • Default - εμφανίζονται τα POI που έχουν οριστεί με τη λειτουργία Selected.
 • Selected - επιλέξτε με το περιστροφικό κουμπί TUNE + OK για κάθε POI που θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη.
 • None - δεν εμφανίζονται POI.

Για να μην είναι η εικόνα του χάρτη δυσανάγνωστη, ο αριθμός των επιλογών POI που μπορείτε να εμφανίσετε ταυτόχρονα στην οθόνη είναι περιορισμένος - εάν μεγεθύνετε ένα σημείο, έχετε τη δυνατότητα να δείτε περισσότερες επιλογές POI.

Χρώματα χάρτη

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsMap optionsMap colours.

Επιλέξτε ρύθμιση για τα χρώματα του χάρτη:

 • Automatic - ένας αισθητήρας φωτός ανιχνεύει αν είναι μέρα ή νύχτα και προσαρμόζει την οθόνη αυτόματα.
 • Day - τα χρώματα και η αντίθεση της οθόνης γίνονται ευκρινή και οξεία.
 • Night - τα χρώματα και η αντίθεση της οθόνης προσαρμόζονται για την καλύτερη δυνατή ορατότητα του οδηγού τη νύχτα.

Αποθηκευμένη τοποθεσία στο χάρτη

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsMap optionsStored location on map.
Εμφανίζονται όλες οι αποθηκευμένες θέσεις.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.