Κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης*

Η κάμερα του συστήματος στάθμευσης λειτουργεί επιβοηθητικά και ενεργοποιείται όταν επιλέγετε την όπισθεν.

Η εικόνα από την κάμερα προβάλλεται στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας.

 Σημείωση

Όταν υπάρχει κοτσαδόρος συνδεδεμένος στο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου, στη μέτρηση του χώρου στάθμευσης συνυπολογίζεται το τμήμα που κοτσαδόρου που προεκβάλλει.

 Προειδοποίηση

  • Η κάμερα του συστήματος στάθμευσης χρησιμοποιείται ως βοήθημα. Δεν καταργεί την ευθύνη του οδηγού όταν κινείται με την όπισθεν.
  • Η κάμερα έχει "τυφλά σημεία" όπου δεν μπορούν να ανιχνευθούν εμπόδια.
  • Προσέχετε τους ανθρώπους και τα ζώα που βρίσκονται κοντά στο αυτοκίνητο.

Λειτουργία και χειρισμός

P3-v60/V60H Parkeringskamera
Θέση της κάμερας δίπλα στη λαβή ανοίγματος.

Η κάμερα δείχνει τι υπάρχει πίσω από το αυτοκίνητο καθώς και εάν εμφανιστεί κάτι από τα πλάγια.

Η κάμερα δείχνει μια ευρεία περιοχή πίσω από το αυτοκίνητο και ένα μέρος του προφυλακτήρα και τον κοτσαδόρο (εάν υπάρχει).

Τα αντικείμενα στην οθόνη μπορεί να απεικονίζονται ελαφρώς κεκλιμένα - αυτό είναι φυσιολογικό.

 Σημείωση

Τα αντικείμενα στην οθόνη ενδέχεται να είναι πιο κοντά στο αυτοκίνητο απ' ό,τι φαίνεται στην οθόνη.

Εάν είναι ενεργή κάποια άλλη προβολή, τότε η κάμερα του συστήματος στάθμευσης αναλαμβάνει αυτόματα και στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα από την κάμερα.

Όταν επιλέγετε την όπισθεν, εμφανίζονται δύο συνεχόμενες γραμμές οι οποίες απεικονίζουν τα σημεία κύλισης των πίσω τροχών του αυτοκινήτου με την τρέχουσα γωνία τιμονιού - έτσι διευκολύνεται η παράλληλη στάθμευση, η κίνηση με την όπισθεν σε στενά σημεία και η πρόσδεση του τρέιλερ στον κοτσαδόρο. Διακεκομμένες γραμμές προσδιορίζουν κατά προσέγγιση τις εξωτερικές διαστάσεις του αυτοκινήτου. Οι γραμμές υποβοήθησης στάθμευσης μπορούν να απενεργοποιηθούν - βλ. ενότητα Ρυθμίσεις .

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης *, τότε οι πληροφορίες εμφανίζονται γραφικά με τη μορφή χρωματιστών πεδίων για να δείξουν την απόσταση μέχρι τα ανιχνευμένα αντικείμενα, βλ. κεφαλίδα "Αυτοκίνητα με αισθητήρες οπισθοπορείας" παρακάτω στο κείμενο.

Η κάμερα είναι ενεργή επί 5 δευτερόλεπτα περίπου μετά την αποσύμπλεξη της όπισθεν ή μέχρι η ταχύτητα του αυτοκινήτου να υπερβεί τα 10 km/h (6 mph) κατά την εμπροσθοπορεία ή τα 35 km/h (22 mph) κατά την κίνηση με την όπισθεν.

Συνθήκες φωτισμού

Η εικόνα της κάμερας ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού. Εξαιτίας αυτής της διαδικασίας, η φωτεινότητα και η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά. Σε συνθήκες μειωμένου φωτισμού, η ποιότητας της εικόνας μπορεί να είναι ελαφρώς μειωμένη.

 Σημείωση

Διατηρείτε το φακό της κάμερας καθαρό από τυχόν βρομιά, χιόνι και πάγο για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη λειτουργία της. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Κατευθυντήριες γραμμές

P4-1220 PAC Bending lines
Παραδείγματα απεικόνισης των γραμμών υποβοήθησης στάθμευσης για τον οδηγό.

Οι γραμμές στην οθόνη προβάλλονται σαν να βρίσκονται στο έδαφος πίσω από το αυτοκίνητο και σχετίζονται άμεσα με τις κινήσεις του τιμονιού, γεγονός που δείχνει στον οδηγό την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει το αυτοκίνητο - ακόμη κι όταν το αυτοκίνητο στρίβει.

 Σημείωση

  • Όταν κινείστε με την όπισθεν με τρέιλερ το όποιο δεν είναι συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου, οι γραμμές στην οθόνη δείχνουν την πορεία που θα ακολουθήσει το αυτοκίνητο - όχι το τρέιλερ.
  • Όταν υπάρχει συνδεδεμένο τρέιλερ στο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου, στην οθόνη δεν εμφανίζονται γραμμές.
  • Η κάμερα του συστήματος στάθμευσης απενεργοποιείται αυτόματα κατά την οδήγηση με τρέιλερ εάν χρησιμοποιείται γνήσιο καλώδιο ρυμούλκησης της Volvo.

 Σημαντικό

Πρέπει να θυμάστε ότι, με επιλεγμένη την προβολή της πίσω κάμερας, στην οθόνη εμφανίζεται μόνο η περιοχή πίσω από το αυτοκίνητο. Προσέχετε τα πλάγια και τον χώρο μπροστά από το αυτοκίνητο όταν πραγματοποιείτε ελιγμούς με την όπισθεν.

Γραμμές οριοθέτησης

P3-1420-v60-Parkeringskamerans linjer
Οι διαφορετικές γραμμές του συστήματος.
Ikon röd cirkel 1Γραμμή οριοθέτησης, ζώνη ελεύθερης κίνησης με την όπισθεν
Ikon röd cirkel 2"Ίχνη τροχών"

Η διακεκομμένη γραμμή (1) οριοθετεί μια ζώνη σε απόσταση έως και 1,5 m περίπου πίσω από τον προφυλακτήρα. Δείχνει επίσης και το όριο των μερών του αυτοκινήτου που προεξέχουν περισσότερο, όπως οι εξωτερικοί καθρέπτες και οι γωνίες - ακόμη κι όταν το αυτοκίνητο στρίβει.

Τα πλατιά "ίχνη των τροχών" (2) ανάμεσα στο πλευρικές γραμμές δείχνουν την πορεία κύλισης των τροχών και μπορούν να επεκταθούν κατά 3,2 m περίπου πίσω από τον προφυλακτήρα εάν δεν μεσολαβήσει κανένα εμπόδιο.

Αυτοκίνητα με αισθητήρες οπισθοπορείας*

P4-1246 PAC with PAS-fields
Τα χρωματιστά πεδία (ένα για κάθε αισθητήρα) δείχνουν την απόσταση.

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης, η απόσταση εμφανίζεται με χρωματιστά πεδία για κάθε αισθητήρα που καταγράφει εμπόδιο.

Το χρώμα των περιοχών αυτών αλλάζει όσο η απόσταση μέχρι το αντικείμενο μειώνεται - από ανοιχτό κίτρινο σε κίτρινο, έπειτα σε πορτοκαλί και τέλος σε κόκκινο.

Χρώμα / βαφήΑπόσταση (μέτρα)
Ανοιχτό κίτρινο0,7–1,5
Κίτρινο0,5–0,7
Πορτοκαλί0,3–0,5
Κόκκινο0–0,3
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.