Κοτσαδόρος*

Με τον κοτσαδόρο μπορείτε π.χ. να ρυμουλκήσετε τρέιλερ στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει αποσπώμενο/αφαιρούμενο κοτσαδόρο, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες τοποθέτησης του ελεύθερου άκρου, βλ. Αποσπώμενος κοτσαδόρος* - σύνδεση/αφαίρεση.

 Προειδοποίηση

Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει αποσπώμενο κοτσαδόρο της Volvo:

  • Ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης προσεκτικά.
  • Το αποσπώμενο τμήμα του κοτσαδόρου πρέπει να ασφαλίσει με το κλειδί πριν ξεκινήσει το αυτοκίνητο.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική θυρίδα δείχνει πράσινο.

Σημαντικοί έλεγχοι

  • Η κεφαλή του κοτσαδόρου πρέπει να καθαρίζεται και να λιπαίνεται με γράσο τακτικά.

 Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε κοτσαδόρο με αποσβεστήρα κραδασμών, στην κεφαλή του κοτσαδόρου δεν πρέπει να υπάρχει γράσο.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα