Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης* - αποθήκευση

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την οδήγηση του αυτοκινήτου από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Τοποθετήστε το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης στη θήκη του.

P3-1546-Storing alcolock
Θέση αποθήκευσης φορητής μονάδας.
  • Αποσπάστε τη φορητή μονάδα πιέζοντας για να διαχωρίσετε το πάνω άκρο της θήκης από το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης. Η θήκη είναι εύκαμπτη και αποσπάται από τη λαβή της στο Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης.
  • Αποθηκεύετε τη φορητή μονάδα στη θήκη της όταν δεν τη χρησιμοποιείτε - με αυτό τον τρόπο προστατεύεται καλύτερα. Επανατοποθετήστε τη φορητή μονάδα στη θήκη της πιέζοντας την μέσα στη θήκη της.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.