Ανύψωση του αυτοκινήτου

Κατά την ανύψωση του αυτοκινήτου, είναι σημαντικό ο γρύλος ή οι βραχίονες ανύψωσης να τοποθετούνται στα προβλεπόμενα σημεία στην κάτω πλευρά του αμαξώματος του αυτοκινήτου.

 Σημείωση

Η Volvo συνιστά να χρησιμοποιείτε μόνο το γρύλο που συνοδεύει το αυτοκίνητο. Εάν χρησιμοποιηθεί γρύλος διαφορετικός από αυτόν που συνιστάται από τη Volvo, ακολουθήστε τις συνοδευτικές οδηγίες χρήσης του γρύλου.
P3-13w46-V60/V60H Hoisting points
Σημεία στήριξης (βέλη) για το γρύλο του αυτοκινήτου και σημεία ανύψωσης (επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα).

Εάν το αυτοκίνητο ανυψωθεί με μπροστινό γρύλο συνεργείου, τότε ο γρύλος πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα από τα τέσσερα σημεία ανύψωσης που βρίσκονται κάτω από το αυτοκίνητο προς τα μέσα. Εάν το αυτοκίνητο ανυψωθεί με πίσω γρύλο συνεργείου, τότε ο γρύλος πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα από τα τέσσερα σημεία ανύψωσης. Βεβαιωθείτε ότι ο γρύλος του συνεργείου είναι τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο ώστε το αυτοκίνητο να μην μπορεί να γλιστρήσει από το γρύλο. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τρίποδο ή κάτι παρόμοιο.

Εάν το αυτοκίνητο ανυψωθεί με δίστυλο ανυψωτήρα συνεργείου, τότε ο μπροστινός και ο πίσω βραχίονας ανύψωσης μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από τα ακριανά σημεία ανύψωσης (σημεία στήριξης γρύλου). Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εσωτερικά σημεία ανύψωσης στο μπροστινό μέρος.