Αλάρμ

Τα αλάρμ προειδοποιούν τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου - αναβοσβήνουν όλα τα φλας του αυτοκινήτου ταυτόχρονα - ότι αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
P3-S60/V60/V60H Hazard warning flashers
Κουμπί αλάρμ.

Πατήστε το κουμπί για να ανάψετε τα αλάρμ. Όταν είναι αναμμένα τα αλάρμ, αναβοσβήνουν και οι δύο λυχνίες των φλας στον πίνακα οργάνων.

Τα αλάρμ ανάβουν αυτόματα όταν το αυτοκίνητο φρενάρει τόσο απότομα που ανάβουν τα φώτα απότομου φρεναρίσματος και η ταχύτητά του μειωθεί κάτω από τα 10 km/h (6 mph) περίπου. Τα αλάρμ παραμένουν αναμμένα όταν το αυτοκίνητο σταματήσει και σβήνουν αυτόματα όταν το αυτοκίνητο ξεκινήσει ξανά: μπορείτε επίσης να τα σβήσετε πατώντας το κουμπί.