Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (TPMS)*1 - διόρθωση της χαμηλής πίεσης ελαστικών

Όταν το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) προειδοποιήσει τον οδηγό, η πίεση είναι πολύ χαμηλή σε ένα ή περισσότερα από τα ελαστικά του αυτοκινήτου.

Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα πίεσης ελαστικών και ανάψει η ενδεικτική λυχνία TPMS:

Ελέγξτε την πίεση για το ελαστικό (ή τα ελαστικά) που επισημαίνεται, με ένα μανόμετρο ελαστικών.
Φουσκώστε το ελαστικό (ή τα ελαστικά) στη σωστή πίεση σύμφωνα με την ετικέτα πιέσεων ελαστικών στην κολόνα της πόρτας οδηγού (ανάμεσα στην μπροστινή και πίσω πόρτα).
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να οδηγήσετε το αυτοκίνητο επί μερικά λεπτά με ταχύτητα μεγαλύτερη από 30 km/h (20 mph) για να σταματήσει να εμφανίζεται το μήνυμα. Τότε, η ενδεικτική λυχνία TPMS σβήνει επίσης.

 Σημείωση

  • Το σύστημα TPMS χρησιμοποιεί μια επονομαζόμενη βαλβίδα αντισταθμισμένης πίεσης, με βάση τόσο τη θερμοκρασία των ελαστικών όσο και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει ότι η πίεση των ελαστικών μπορεί να διαφέρει ελαφρά από τις συνιστώμενες πιέσεις που αναγράφονται στην ετικέτα πιέσεων ελαστικών στη κολόνα της πόρτας οδηγού (ανάμεσα στην μπροστινή και την πίσω πόρτα). Για αυτό το λόγο, μπορεί να χρειαστεί να αυξήσετε ελαφρώς την πίεση των ελαστικών για να σταματήσει να εμφανίζεται τυχόν μήνυμα χαμηλής πίεσης ελαστικών.
  • Για να αποφύγετε τη λανθασμένη πίεση ελαστικών, πρέπει να ελέγχετε την πίεση όταν τα ελαστικά είναι κρύα. "Κρύα ελαστικά" σημαίνει ότι η θερμοκρασία των ελαστικών είναι ίδια με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (περίπου 3 ώρες από τη στιγμή που οδηγήθηκε το αυτοκίνητο). Μετά από μερικά χιλιόμετρα οδήγησης, τα ελαστικά ζεσταίνονται και η πίεσή τους αυξάνεται.

 Προειδοποίηση

  • Η λανθασμένη πίεση ελαστικών μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στα ελαστικά, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
  • Το σύστημα δεν μπορεί να επισημάνει ξαφνική ζημιά στα ελαστικά εκ των προτέρων.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Διατίθεται μόνο στο S60/V60 Polestar με 350 hp.