Σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών* - άμεσος τερματισμός λειτουργίας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών από την οθόνη πληροφοριών:
Πατήστε OK για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.
Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να μεταβείτε στην επιλογή Θερμαντήρας και κάντε την επιλογή με το OK.
Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα εμπρός στο επόμενο μενού στο Σταματ. για να απενεργοποιήσετε το σύστημα προθέρμανσης και επιλέξτε το με OK.
Για έξοδο από το μενού, πατήστε RESET.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.