Τηλεχειριστήριο-κλειδί με PCC* - εμβέλεια

Η εμβέλεια ενός τηλεχειριστηρίου-κλειδιού με PCC (Personal Car Communicator) για το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα των θυρών και της πόρτας του χώρου αποσκευών είναι περίπου 20 μέτρα από το αυτοκίνητο - για τις άλλες λειτουργίες είναι περίπου 100 μέτρα.

Εάν το αυτοκίνητο δεν επιβεβαιώσει το πάτημα του κουμπιού με σχετική ένδειξη - πλησιάστε πιο κοντά και προσπαθήστε ξανά.

 Σημείωση

Η λειτουργία του κουμπιού πληροφοριών μπορεί να επηρεαστεί από ραδιοκύματα στον περιβάλλοντα χώρο, από τα κτίρια, από τη μορφολογία του εδάφους, κ.λπ.

Εκτός εμβέλειας του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού

Εάν το τηλεχειριστήριο-κλειδί βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το αυτοκίνητο ώστε να διαβαστούν οι πληροφορίες, απεικονίζεται η κατάσταση στην οποία βρισκόταν το αυτοκίνητο την τελευταία φορά, χωρίς να αναβοσβήνουν διαδοχικά οι ενδεικτικές λυχνίες στο τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Εάν χρησιμοποιούνται αρκετά τηλεχειριστήρια-κλειδιά για το αυτοκίνητο, τότε μόνο το τηλεχειριστήριο-κλειδί που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά για το κλείδωμα/ξεκλείδωμα δείχνει τη σωστή κατάσταση.

 Σημείωση

P3-820 Remote key PCC - Icon Information Εάν δεν ανάψει καμία ενδεικτική λυχνία όταν πατήσετε το κουμπί πληροφοριών εντός εμβέλειας, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η τελευταία επικοινωνία ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο-κλειδί και το αυτοκίνητο διακόπηκε λόγω ραδιοκυμάτων στον περιβάλλοντα χώρο, των κτιρίων, της μορφολογίας του εδάφους, κ.λπ.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.