Αερόσακος οδηγού

Για την ενίσχυση της προστασίας που παρέχει η ζώνη ασφαλείας, το αυτοκίνητο διαθέτει έναν αερόσακο στην πλευρά του οδηγού.

Ο αερόσακος αυτός βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του τιμονιού. Σε αυτό το σημείο του τιμονιού υπάρχει η ένδειξη AIRBAG.

 Προειδοποίηση

Οι ζώνες ασφαλείας και οι αερόσακοι λειτουργούν συμπληρωματικά. Εάν η ζώνη ασφαλείας δεν χρησιμοποιείται σωστά ή δεν χρησιμοποιείται καθόλου, ενδέχεται να μειωθεί ο βαθμός προστασίας του αερόσακου σε περίπτωση σύγκρουσης.

Σχετικά έγγραφα