Μεγάλη/μεσαία σκάλα

Με το διακόπτη ρύθμισης προβολέων στη θέση P3-1220 Symbol AUTO in light switch module και το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου στη θέση II ή με τον κινητήρα σε λειτουργία, η μεσαία σκάλα ενεργοποιείται αυτόματα σε συνθήκες ανεπαρκούς φωτισμού.
P3-1220-S60/V60/V70/XC70/S80/S80L High/low beam headlights with AUTO position
Μοχλοδιακόπτης και διακόπτης προβολέων.
  1. Ikon röd pil 1Θέση για το σινιάλο προβολέων
  2. Ikon röd pil 2Θέση για τη μεγάλη σκάλα

Μεσαία σκάλα

Με το διακόπτη στη θέση P3-1220 Symbol AUTO in light switch module, η μεσαία σκάλα ανάβει αυτόματα μόλις αρχίσει να σκοτεινιάζει ή όταν το φως της ημέρας είναι πολύ ασθενές. Η μεσαία σκάλα ανάβει επίσης αυτόματα αν ενεργοποιηθούν οι υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ ή ανάψουν τα πίσω φώτα ομίχλης.

Με το διακόπτη στη θέση P4-1246 Symbol Automatiskt halvljus, η μεσαία σκάλα είναι πάντοτε αναμμένη όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν το κλειδί βρίσκεται στη θέση II.

Σινιάλο προβολέων

Μετακινήστε απαλά το μοχλοδιακόπτη προς το τιμόνι στη θέση για το σινιάλο προβολέων. Η μεγάλη σκάλα ανάβει και παραμένει αναμμένη μέχρι να αφήσετε το μοχλοδιακόπτη.

Μεγάλη σκάλα

Μπορείτε να ανάψετε τη μεγάλη σκάλα όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση P3-1220 Symbol AUTO in light switch module1 ή P4-1246 Symbol Automatiskt halvljus. Για να ανάψετε/σβήσετε τη μεγάλη σκάλα, μετακινήστε το μοχλοδιακόπτη προς το τιμόνι έως την τερματική θέση και αφήστε τον. Εναλλακτικά, μπορείτε να σβήσετε τη μεγάλη σκάλα πιέζοντας ελαφρά το μοχλοδιακόπτη προς το τιμόνι.

Όταν η μεγάλη σκάλα είναι αναμμένη, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται η λυχνία Symbol helljus - text.

Πρόσθετα φώτα*

Εάν το αυτοκίνητο έχει βοηθητικά φώτα, ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα του μενού MY CAR για να επιλέξει εάν θα απενεργοποιηθούν ή θα ανάβουν/σβήνουν ταυτόχρονα με τη μεγάλη σκάλα2, βλ. MY CAR.

  1. 1 Όταν είναι αναμμένη η μεσαία σκάλα.
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  3. 2 Η σύνδεση των βοηθητικών φώτων στο ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να γίνει σε ένα συνεργείο. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.