Πλοήγηση* - διαδρομή

Η διαδρομή μπορεί να εμφανίζεται με λεπτομέρειες ή ως επισκόπηση και μπορείτε να επιλέξετε εναλλακτικές διαδρομές. Μπορείτε να καταγράψετε τη διαδρομή για να την αποθηκεύσετε στη μνήμη του συστήματος.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt

Διαδρομή - αποφυγή

Με αυτή την επιλογή, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να αποφευχθεί το επόμενο τμήμα μιας διαδρομής που πλησιάζει. Η λειτουργία είναι ενεργή μόνο όταν υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές οδοί/δρόμοι - διαφορετικά η επισήμανση, ή μέρη αυτού, παραβλέπεται.

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε RouteAvoid.

Επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε:

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt Undvik PopUp
Μαρκαρισμένο επιμέρους τμήμα.
 • Reroute - το σύστημα υπολογίζει μια άλλη διαδρομή στην οποία έχει συνυπολογιστεί το τμήμα που θέλετε να αποφευχθεί.
 • Longer - το επιμέρους τμήμα προς αποφυγή έχει επεκταθεί.
 • Shorter - το επιμέρους τμήμα προς αποφυγή έχει συμπτυχθεί.
 • Delete - τα μαρκαρισμένα επιμέρους τμήματα διαγράφονται και η διαδρομή επανέρχεται στην αρχική της έκδοση.

Εναλλακτικές διαδρομές

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε RouteAlternative routes to destination.

Επιλέξτε μια προτεινόμενη διαδρομή ή Route type:

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt Alternativ rutt t dest-2
 • ECO with traffic adaption - προτεραιότητα στη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου1.
 • Fast - προτεραιότητα στο σύντομο χρόνο μετακίνησης.
 • Fast with traffic adaption - σύντομος χρόνος μετακίνησης με ελάχιστες κυκλοφοριακές καθυστερήσεις1.
 • Short - προτεραιότητα στη σύντομη διαδρομή. Η διαδρομή μπορεί επίσης να ακολουθήσει μικρότερους δρόμους.

Επισκόπηση διαδρομής

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε RouteRoute overview.

Εμφανίζονται πληροφορίες για τους ενδιάμεσους προορισμούς της διαδρομής και τον τελικό προορισμό.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt RuttÖverblick lista

Λεπτομερείς πληροφορίες διαδρομής

Εδώ εμφανίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα ανάμεσα σε δύο ενδιάμεσους προορισμούς, π.χ. έξοδοι και διασταυρώσεις.

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε RouteDetailed route information.

Εμφανίζονται πληροφορίες για τους ενδιάμεσους προορισμούς της διαδρομής και τον τελικό προορισμό.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt Detaljerad rutt-info-3
Λεπτομερές επιμέρους τμήμα μιας διαδρομής.

Μεγέθυνση/σμίκρυνση στον χάρτη και κύλιση στη διαδρομή:

 • Next - κύλιση μέχρι το επόμενο επιμέρους τμήμα.
 • Previous - κύλιση μέχρι το προηγούμενο επιμέρους τμήμα.
 • Zoom in/Zoom out - μεγεθύνει/μικραίνει την εικόνα του τρέχοντος επιμέρους τμήματος στο χάρτη.

Χάρτης υπολειπόμενης διαδρομής

Αυτή η λειτουργία δείχνει την υπολειπόμενη απόσταση για τη διαδρομή.

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε RouteMap of remaining route.

Εμφανίζεται μια εικόνα χάρτη που περιλαμβάνει την υπολειπόμενη απόσταση του δρομολογίου από την τρέχουσα θέση του αυτοκινήτου.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt Karta kvarvarande väg-2

Για τη λειτουργικότητα και τις διαθέσιμες λειτουργίες, βλ. ενότητα Μενού.

Καταγραφή διαδρομής

Καταγράψτε και αποθηκεύστε τη διαδρομή στη μνήμη του συστήματος πλοήγησης.

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε RouteRecord route.
Η καταγραφή αρχίζει. Το σύμβολο REC εμφανίζεται στην οθόνη όσο η καταγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη.
Για να σταματήσει η καταγραφή, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε RouteStop recording.
Η καταγεγραμμένη διαδρομή έχει αποθηκευτεί.

Μπορείτε να ανοίξετε τις καταγεγραμμένες διαδρομές στο μενού Set destinationStored locationRoutes.

P3-1420-NAV-us MenySökDest Lagrad plats-3-Rutt

Μπορείτε να εξάγετε/μεταφέρετε τα καταγεγραμμένα αρχεία σε ένα USB memory stick2 π.χ. για να τα αντιγράψετε στον πλοηγό GPS ενός άλλου οχήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Εισαγωγή/εξαγωγή αποθηκευμένων θέσεων.

 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Σε συντονισμό με τις πληροφορίες από το Ραδιόφωνο οδικής κυκλοφορίας.
 3. 2 Συνδεδεμένο στον πίσω αποθηκευτικό χώρο της κεντρικής κονσόλας.