Επισκόπηση μενού - DVD Video

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για το DVD Video.

Αναδυόμενο μενού, DVD βίντεο

Πατήστε OK/MENU κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο για να εμφανιστεί το αναδυόμενο μενού.

Image settings
Ρυθμίσεις εικόνας
Video DVD menu
Ήχος και πολυμέσα - χειρισμός του συστήματος
DVD disc menu
Αναπαραγωγή και περιήγηση DVD αρχείων βίντεο