Γρήγορη προώθηση/επαναφορά

Υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης μετακίνησης μπροστά/πίσω στα αρχεία ήχου και βίντεο1.

Κρατήστε το κουμπί P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left / P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right πατημένο για γρήγορη μετακίνηση μπροστά/πίσω στα αρχεία ήχου ή βίντεο.

Η γρήγορη μετακίνηση μπροστά/πίσω στα αρχεία ήχου πραγματοποιείται σε μία ταχύτητα, ενώ στα αρχεία βίντεο σε διάφορες ταχύτητες. Εάν πατήσετε επανειλημμένα τα κουμπιά P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left / P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right, αυξάνεται η ταχύτητα γρήγορης μετακίνησης μπροστά/πίσω για τα αρχεία βίντεο. Αφήστε το κουμπί για να επιστρέψετε στην αναπαραγωγή με κανονική ταχύτητα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ισχύει μόνο για CD/DVD*, USB και iPod®.