Η φιλοσοφία μας για το περιβάλλον

Η Volvo Car Corporation προσπαθεί συνεχώς ώστε να παράγει ασφαλέστερα και πιο αποτελεσματικά προϊόντα και λύσεις για να μειωθεί ο αρνητικός αντίκτυπος στο περιβάλλον.
Intro Miljö

H φροντίδα για το περιβάλλον είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που διέπουν όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Volvo Cars. Το περιβαλλοντικό έργο βασίζεται σε έναν ολόκληρο κύκλο ζωής του αυτοκινήτου στο οποίο συνυπολογίζεται ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος που ασκεί, από τη σχεδίαση έως την απόσυρση για παλιοσίδερα και την ανακύκλωση. Σύμφωνα με τη βασική αρχή της Volvo Cars, κάθε νέο προϊόν που σχεδιάζεται πρέπει να έχει μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον από το προϊόν που αντικαθιστά.

Το έργο περιβαλλοντικής διαχείρισης της Volvo έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πιο αποδοτικών και λιγότερο ρυπογόνων κινητήρων Drive-E. Το προσωπικό περιβάλλον είναι επίσης σημαντικό για τη Volvo - ο αέρας μέσα σε ένα Volvo είναι, για παράδειγμα, πιο καθαρός από τον εξωτερικό αέρα χάρη στο σύστημα κλιματισμού.

Το Volvo σας πληροί τα πιο αυστηρά διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα. Όλες οι παραγωγικές μονάδες της Volvo πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 14001, γεγονός που υποστηρίζει μια συστηματική προσέγγιση στα περιβαλλοντικά ζητήματα λειτουργίας, και οδηγεί σε μια συνεχή βελτίωση με μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η πιστοποίηση κατά ISO σημαίνει επίσης συμμόρφωση με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς νόμους και διατάξεις. Η Volvo απαιτεί επίσης οι συνεργάτες της να πληρούν αυτές τις απαιτήσεις.

Κατανάλωση καυσίμων

Καθώς ένα μεγάλο μέρος του συνολικού αντίκτυπου του αυτοκινήτου στο περιβάλλον προέρχεται από τη χρήση του, η έμφαση του περιβαλλοντικού έργου της Volvo Cars δίδεται στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρύπων του αέρα. Τα αυτοκίνητα της Volvo είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά όσον αφορά στην κατανάλωση καυσίµου σε σύγκριση µε αντίστοιχα αυτοκίνητα της κατηγορίας τους. Όσο χαμηλότερη είναι η κατανάλωση καυσίμου, τόσο λιγότερες είναι οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα που συντελούν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.

Συμβολή σε ένα καλύτερο περιβάλλον

Ένα αυτοκίνητο που εξοικονομεί ενέργεια και καύσιμα όχι μόνο συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου, αλλά μειώνει επίσης και το κόστος για τον κάτοχο του αυτοκινήτου. Ως οδηγός, είναι εύκολο να μειώσετε την κατανάλωση καυσίμου και, συνεπώς, να εξοικονομήσετε χρήματα και να συμβάλλετε σε ένα καλύτερο περιβάλλον - ακολουθούν ορισμένες συμβουλές:

  • Προγραμματίστε μια αποδοτική μέση ταχύτητα. Οι ταχύτητες πάνω από 80 km/h (50 mph) και κάτω από 50 km/h (30 mph) έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.
  • Τηρείτε τα μεσοδιαστήματα που συνιστώνται στο Βιβλίο σέρβις και εγγύησης για το σέρβις και τη συντήρηση του αυτοκινήτου.
  • Μην αφήνετε τον κινητήρα στο ρελαντί - σβήνετε τον κινητήρα όταν είστε σταματημένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τηρείτε τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας.
  • Προγραμματίστε το ταξίδι - οι πολλές περιττές στάσεις και οι αυξομειώσεις της ταχύτητας συντείνουν στην αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
  • Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα προθέρμανσης κινητήρα*, πρέπει να το χρησιμοποιείτε πριν ξεκινήσετε με κρύο κινητήρα - βελτιώνει την ικανότητα εκκίνησης και μειώνει τη φθορά όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και ο κινητήρας ανέρχεται στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η κατανάλωση και οι εκπομπές καυσαερίων.

Επίσης να θυμάστε να πετάτε τα απορρίμματα που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον, όπως μπαταρίες και λάδι, πάντοτε με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο απόρριψης αυτού του είδους απορριμμάτων, συμβουλευτείτε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Ακολουθώντας αυτή τη συμβουλή, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα, συμβάλλετε στην εξοικονόμηση των πόρων του πλανήτη και η ανθεκτικότητα του αυτοκινήτου παρατείνεται. Για περισσότερες πληροφορίες και περαιτέρω συμβουλές βλ. Eco guide, Οικονομική οδήγηση και Κατανάλωση καυσίμου.

Αποτελεσµατικός έλεγχος εκποµπών καυσαερίων

Τα αυτοκίνητα της Volvo κατασκευάζονται με γνώμονα τη φιλοσοφία "Καθαρό μέσα-έξω", γεγονός που σημαίνει καθαρό χώρο επιβατών αλλά και ιδιαίτερα αποτελεσματικό έλεγχο εκπομπών καυσαερίων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εκπομπές καυσαερίων είναι κατά πολύ χαμηλότερες από τα ισχύοντα στάνταρ.

Καθαρός αέρας στο χώρο των επιβατών

Το φίλτρο χώρου επιβατών δεν επιτρέπει στη σκόνη και τη γύρη να εισχωρήσει στο χώρο επιβατών μέσω της εισόδου αέρα.

Το Σύστημα ποιότητας αέρα χώρου επιβατών (IAQS)* διασφαλίζει ότι ο αέρας που εισέρχεται στον χώρο επιβατών είναι καθαρότερος από τον εξωτερικό αέρα.

Το σύστημα καθαρίζει τον αέρα στον χώρο επιβατών από ρύπους όπως μικροσωματίδια, υδρογονάνθρακες, οξείδια του αζώτου και επιφανειακό όζον. Εάν ο εξωτερικός αέρας είναι μολυσμένος, η είσοδος αέρα κλείνει και ενεργοποιείται η ανακυκλοφορία αέρα. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί σε περίπτωση κυκλοφοριακής συμφόρησης, για παράδειγμα σε ουρές και σήραγγες.

Το IAQS αποτελεί μέρος του πακέτου εξοπλισμού Clean Zone Interior Package (CZIP)*, το οποίο περιλαμβάνει επίσης μια λειτουργία που επιτρέπει στον ανεμιστήρα να τεθεί σε λειτουργία όταν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί με το τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Εσωτερικό

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό ενός Volvo επιλέγονται προσεκτικά και έχουν δοκιμαστεί ώστε να είναι ευχάριστα και άνετα. Ορισμένες από τις λεπτομέρειες είναι χειροποίητες, όπως οι ραφές στο τιμόνι που ράβονται με το χέρι. Το εσωτερικό επιτηρείται ώστε να μην αναδίδονται έντονες οσμές ή ουσίες που προκαλούν δυσφορία σε περίπτωση π.χ. υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας.

Τα συνεργεία της Volvo και το περιβάλλον

Η τακτική συντήρηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργικής ζωής του αυτοκινήτου και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Με αυτό τον τρόπο, συμβάλλετε επίσης σε ένα καθαρότερο περιβάλλον. Όταν τα συνεργεία της Volvo αναλαμβάνουν το σέρβις και τη συντήρηση του αυτοκινήτου σας, η προστασία του περιβάλλοντος γίνεται και δικό μας θέμα. Η Volvo έχει σαφείς απαιτήσεις για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εγκαταστάσεις ενός συνεργείου, ώστε να αποτρέπονται οι διαρροές επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον. Το προσωπικό στα συνεργεία της Volvo διαθέτει τις γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται για να εγγυηθεί τη σωστή φροντίδα απέναντι στο περιβάλλον.

Ανακύκλωση

Επειδή το έργο της Volvo αφορά σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των οχημάτων της, είναι επίσης σημαντικό το αυτοκίνητο να ανακυκλώνεται με τρόπο άρτιο για το περιβάλλον. Το αυτοκίνητο μπορεί να ανακυκλωθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου. Για το λόγο αυτό, ο τελευταίος κάτοχος του αυτοκινήτου θα πρέπει να απευθυνθεί σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα, ο οποίος θα τον παραπέμψει σε πιστοποιημένο/εγκεκριμένο κέντρο ανακύκλωσης.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.