Λάδι κινητήρα - προδιαγραφές και όγκος

Οι προδιαγραφές λαδιού κινητήρα και ο όγκος για κάθε έκδοση κινητήρα αναγράφονται στον πίνακα.

Η Volvo συνιστά:

Px-1346-Castrol decal

 Σημείωση

Δεν είναι διαθέσιμοι όλοι οι κινητήρες σε όλες τις αγορές.

V60

Κινητήρας

Κωδικός κινητήρα1Προδιαγραφές λαδιού

Όγκος, συμπ. φίλτρου λαδιού

(λίτρα)

T2B4154T5Castrol Edge Professional V 0W-20 ή VCC RBS0-2AE 0w20περίπου 5,6
T3B4154T4περίπου 5,6
T3B4154T6περίπου 5,6
T3B4204T37περίπου 5,9
T4B4204T19περίπου 5,9
T5/Bi-FuelB4204T11περίπου 5,9
T5B4204T15περίπου 5,9
T5B4204T41περίπου 5,9
T6 / T6 AWDB4204T9περίπου 5,9
D2D4204T8Castrol Edge Professional V 0W-20 ή VCC RBS0-2AE 0w20περίπου 5,2
D2D4204T20περίπου 5,2
D3D4204T9περίπου 5,2
D4D4204T14περίπου 5,2
D5D4204T11περίπου 5,2
D4 AWDD5244T21

Προδιαγραφές λαδιού: ACEA A5/B5

Ιξώδες: SAE 0W–30

περίπου 5,9
  1. 1 Ο κωδικός κινητήρα, ο αριθμός εξαρτήματος και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται στον κινητήρα, βλ. Τύπος.