Οδηγός Eco & Οδηγός ισχύος*

Οι οδηγοί Eco guide και Power guide είναι δύο όργανα στον πίνακα οργάνων που βοηθούν τον οδηγό να οδηγήσει το αυτοκίνητο με τη βέλτιστη οικονομία καυσίμου.

Το αυτοκίνητο αποθηκεύει επίσης στατιστικά των ταξιδιών που έχουν πραγματοποιηθεί, τα οποία προβάλλονται με τη μορφή σχηματικού διαγράμματος ράβδων, βλ. .

Eco guide

Αυτό το όργανο δείχνει πόσο οικονομικά οδηγείται το αυτοκίνητο.

Για να δείτε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε το θέμα "Eco", βλ. Ψηφιακός πίνακας οργάνων - επισκόπηση.

P4-1220-Eco Guide
Ikon röd cirkel 1Στιγμιαία τιμή
Ikon röd cirkel 2Μέση τιμή

Στιγμιαία τιμή

Η στιγμιαία τιμή εμφανίζεται εδώ - όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αποτέλεσμα στην κλίμακα, τόσο καλύτερα.

Η στιγμιαία τιμή υπολογίζεται με βάση την ταχύτητα, τις στροφές του κινητήρα, την ισχύ του κινητήρα που αξιοποιείται και τη χρήση του ποδόφρενου.

Συνιστάται να διατηρείτε τη βέλτιστη ταχύτητα (50-80 km/h (30-50 mph)) και χαμηλές στροφές κινητήρα. Οι δείκτες υποχωρούν κατά την επιτάχυνση και την πέδηση.

Εάν οι στιγμιαίες τιμές είναι πολύ χαμηλές, φωτίζεται η κόκκινη ζώνη στο μετρητή (με μια μικρή καθυστέρηση) που σημαίνει μικρή οικονομία, και συνεπώς η κατάσταση αυτή πρέπει να αποφεύγεται.

Μέση τιμή

Η μέση τιμή ακολουθεί αργά τη στιγμιαία τιμή και περιγράφει τον τρόπο οδήγησης του αυτοκινήτου από τον οδηγό το τελευταίο διάστημα. Όσο ψηλότερα βρίσκονται οι δείκτες στην κλίμακα, τόσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία που επιτυγχάνει ο οδηγός.

Power guide

Αυτός ο δείκτης δείχνει τη σχέση μεταξύ της ισχύος ((Power)) που καταναλώνει ο κινητήρας και της ισχύος που είναι διαθέσιμη.

Για να δείτε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε το θέμα "Performance", βλ. Ψηφιακός πίνακας οργάνων - επισκόπηση.

P4-1220-Power Performance Indication
Ikon röd cirkel 1Διαθέσιμη ισχύς κινητήρα
Ikon röd cirkel 2Χρησιμοποιούμενη ισχύς κινητήρα

Διαθέσιμη ισχύς κινητήρα

Ο μικρότερος επάνω δείκτης δείχνει τη διαθέσιμη ισχύ του κινητήρα1. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή στην κλίμακα, τόσο μεγαλύτερη ισχύς είναι διαθέσιμη στην τρέχουσα σχέση μετάδοσης.

Χρησιμοποιούμενη ισχύς κινητήρα

Ο μεγαλύτερος κάτω δείκτης δείχνει τη χρησιμοποιούμενη ισχύ του κινητήρα1. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή στην κλίμακα, τόσο περισσότερη ισχύς χρησιμοποιείται από τον κινητήρα.

Όταν μεταξύ των δύο δεικτών υπάρχει μεγάλο κενό, σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο απόθεμα ισχύος.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Η ισχύς εξαρτάται από τις στροφές του κινητήρα.