Κιβώτια ταχυτήτων

Υπάρχουν δύο τύποι κιβωτίου ταχυτήτων. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

 Σημαντικό

Για να αποτραπεί τυχόν ζημιά στα εξαρτήματα του συστήματος μετάδοσης κίνησης, η θερμοκρασία λειτουργίας του κιβωτίου ταχυτήτων ελέγχεται. Εάν υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης, στον πίνακα οργάνων ανάβει μια προειδοποιητική λυχνία και εμφανίζεται ένα μήνυμα κειμένου. Ακολουθήστε τις συστάσεις στο μήνυμα κειμένου.