Ήχος και πολυμέσα - προηγμένες ρυθμίσεις ήχου*

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ήχου για το ραδιόφωνο και τα πολυμέσα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Όλες οι προηγμένες ρυθμίσεις ήχου είναι πρόσβασιμες πατώντας SOUND, για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων ήχου. Γυρίστε το TUNE για κύλιση στο Premium sound* και πατήστε OK/MENU.

Στάθμη ήχου

Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την ηχητική εμπειρία για διάφορα μέρη του αυτοκινήτου. Μπορείτε να ορίσετε το προφίλ ήχου για Driver seat, Rear seats ή Whole car.

Γυρίστε το TUNE για κύλιση στο Sound stage και πατήστε OK/MENU.
Επιλέξτε προφίλ ήχου γυρίζοντας το TUNE και επιβεβαιώστε με το OK/MENU.

Surround

Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα Surround στη θέση On/Off. Όταν έχει επιλεγεί η θέση On (ενεργοποίηση), το σύστημα επιλέγει τη ρύθμιση για τη βέλτιστη αναπαραγωγή του ήχου. Κανονικά, στην οθόνη εμφανίζονται τότε οι ενδείξεις DPL II και P3-1020-S60/V60 Ikon DPLII. Εάν η εγγραφή γίνει με τεχνολογία Dolby Digital, η αναπαραγωγή θα γίνει με αυτή τη ρύθμιση - στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη P3-1020-S60/V60 Ikon Dolby digital. Όταν έχει επιλεγεί η θέση Off, είναι διαθέσιμος στερεοφωνικός ήχος 3 καναλιών.

Γυρίστε το TUNE για κύλιση στο Surround και πατήστε OK/MENU.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα Surround στη λειτουργία On/Off πατώντας OK/MENU

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη Surround ξεχωριστά εάν έχετε επιλέξει On.

Γυρίστε το TUNE για κύλιση στη ρύθμιση στάθμης και επιβεβαιώστε με το OK/MENU.
Επιλέξτε τη στάθμη surround γυρίζοντας το TUNE και επιβεβαιώστε με το OK/MENU.

Subwoofer

Η στάθμη έντασης για το subwoofer μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά.

Γυρίστε το TUNE για κύλιση στο Subwoofer και πατήστε OK/MENU.
Επιλέξτε τη στάθμη έντασης γυρίζοντας το TUNE και επιβεβαιώστε με το OK/MENU.

Κεντρικό ηχείο

Η στάθμη έντασης για το κεντρικό ηχείο μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά. Εάν το surround έχει ρυθμιστεί ως On, τότε ορίζεται το DPL II centre level, διαφορετικά ορίζεται το 3 channel centre level.

Γυρίστε το TUNE για κύλιση στο Centre και πατήστε OK/MENU.
Επιλέξτε τη στάθμη έντασης γυρίζοντας το TUNE και επιβεβαιώστε με το OK/MENU.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.