Ρύθμιση της έντασης ήχου για εξωτερική πηγή ήχου

Ρυθμίστε την ένταση ήχου για εξωτερική πηγή ήχου. Εάν η ένταση ήχου είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, η ποιότητα του ήχου μπορεί να είναι αλλοιωμένη.

Εάν μια εξωτερική πηγή ήχου (π.χ. ένα MP3 player ή iPod®) συνδεθεί στην υποδοχή AUX In, τότε αυτή η πηγή ήχου μπορεί να έχει διαφορετική ένταση ήχου από την εσωτερική ένταση του ηχοσυστήματος (π.χ. ραδιόφωνο). Για να διορθωθεί αυτή η διαφορά, ρυθμίστε την ένταση εισόδου: Στην κανονική προβολή για την πηγή AUX, πατήστε OK/MENU, επιλέξτε AUX input και στη συνέχεια τη ρύθμιση έντασης ήχου Standard ή Boost.

 Σημείωση

Εάν η ένταση της εξωτερικής πηγής ήχου είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, η ποιότητα του ήχου μπορεί να είναι αλλοιωμένη. Η ποιότητα του ήχου ενδέχεται επίσης να μειωθεί, εάν η μονάδα αναπαραγωγής φορτίζεται, όταν το σύστημα ήχου και πολυμέσων είναι σε λειτουργία AUX. Σε αυτήν την περίπτωση, αποφύγετε τη φόρτιση της μονάδας αναπαραγωγής μέσω του ρευματοδότη 12 V.