Αγαπημένα

Συνδέστε μια λειτουργία που χρησιμοποιείτε συχνά με το κουμπί FAV. Υπάρχει η δυνατότητα να συνδέσετε μια λειτουργία από κάθε κύρια πηγή όπως το ραδιόφωνο, τα (πολυ)μέσα, MY CAR και την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο σε ένα αυτοκίνητο με δυνατότητα διασύνδεσης στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συνδεδεμένη λειτουργία πατώντας απλά FAV.

Σύνδεση Αγαπημένου

P3-1346-x60-FAV-button
Επιλέξτε μια κύρια πηγή (π.χ. RADIO, MEDIA).
Επιλέξτε την πηγή (π.χ. AM, Bluetooth).

Στην κανονική προβολή της πηγής, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε το μενού FAV.

Εναλλακτικά πατήστε παρατεταμένα το κουμπί FAV, μέχρι να εμφανιστεί το μενού.

Επιλέξτε μια λειτουργία στο στοιχείο μενού για να τη συνδέσετε με το κουμπί FAV.
Όταν η πηγή (π.χ. AM, Bluetooth®) είναι ενεργή, η αποθηκευμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη πατώντας στιγμιαία το FAV.