Συμπληρωματικό σύστημα θέρμανσης με καύσιμο*

Το αυτοκίνητο διαθέτει είτε ηλεκτρικό σύστημα προθέρμανσης είτε ανεξάρτητο σύστημα προθέρμανσης καυσίμου.

Το σύστημα θέρμανσης ενεργοποιείται αυτόματα όταν απαιτείται περισσότερη θέρμανση και ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

Το σύστημα προθέρμανσης απενεργοποιείται αυτόματα όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία ή όταν σβήσει ο κινητήρας.

 Σημείωση

Όταν το ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης είναι ενεργό, μπορεί να παρατηρήσετε καπνό από το θόλο του δεξιού τροχού - αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Αυτόματη λειτουργία ή απενεργοποίηση

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη διαδικασία έναρξης του συμπληρωματικού συστήματος θέρμανσης, εάν χρειαστεί.

 Σημείωση

Η Volvo συνιστά να απενεργοποιείτε το ανεξάρτητο σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο στις μικρές αποστάσεις.
Πριν θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα: Γυρίστε το κλειδί στη θέση I.
Πατήστε OK για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.
Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να μεταβείτε στην επιλογή Ανεξάρτητ. θερμ.1 ή Ρυθμίσεις2 και επιλέξτε την με το OK.
Επιλέξτε μία από τις εναλλακτικές ON ή OFF χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό ρυθμιστή και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το OK.
Για έξοδο από το μενού, πατήστε RESET.

 Σημείωση

Οι επιλογές των μενού εμφανίζονται μόνο όταν το κλειδί βρίσκεται στη θέση I - τυχόν ρυθμίσεις πρέπει συνεπώς να πραγματοποιούνται πριν από την εκκίνηση του κινητήρα.

Σύστημα θέρμανσης χώρου επιβατών*

Εάν το ανεξάρτητο σύστημα προθέρμανσης διαθέτει λειτουργία χρονοδιακόπτη τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα θέρμανσης με καύσιμο για το χώρο επιβατών.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Αναλογικός πίνακας οργάνων.
  3. 2 Ψηφιακός πίνακας οργάνων.