Ήχος και πολυμέσα - ρυθμίσεις ήχου

Το ηχοσύστημα έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων για τη βέλτιστη αναπαραγωγή ήχου, αλλά μπορείτε να το προσαρμόσετε στις προτιμήσεις σας.

Ρύθμιση για τη βέλτιστη αναπαραγωγή ήχου

Το ηχοσύστημα έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων για τη βέλτιστη αναπαραγωγή ήχου μέσω επεξεργασίας ψηφιακού σήματος.

Στη ρύθμιση έχουν συνυπολογιστεί τα ηχεία, οι ενισχυτές, η ακουστική του χώρου επιβατών, η θέση του ακροατή κ.λπ. για κάθε συνδυασμό μοντέλου αυτοκίνητου και ηχοσυστήματος.

Υπάρχει επίσης μια δυναμική ρύθμιση η οποία συνυπολογίζει τη θέση του κουμπιού ρύθμισης έντασης, τη λήψη ραδιοφωνικού σήματος και την ταχύτητα του οχήματος.

Τα κουμπιά που επεξηγούνται σε αυτό το εγχειρίδιο κατόχου, π.χ. Bass, Treble και Equalizer, χρησιμοποιούνται από το χρήστη μόνο για την προσαρμογή της αναπαραγωγής του ήχου στις προσωπικές του προτιμήσεις.

Ποιότητα ήχου κατά τη συνεχή ροή (streaming) από το διαδίκτυο

Η ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται εξαρτάται από τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στο αυτοκίνητο. Για παράδειγμα η συνεχής μετάδοση ήχου μπορεί να απαιτεί μεγάλες ποσότητες δεδομένων που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει καλή σύνδεση και ισχυρό σήμα. Σε ορισμένες εφαρμογές υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της ποιότητας ήχου. Επιλέγοντας υψηλή ποιότητα ήχου, μπορεί να αυξηθεί ο χρόνος φόρτωσης και να προκληθούν διακοπές στον ήχο. Για να διασφαλιστεί μια σταθερή ηχητική εμπειρία, συνιστάται να επιλέγετε μια χαμηλότερη ποιότητα ήχου.