Ενδεικτική λυχνία συναγερμού

Η ενδεικτική λυχνία συναγερμού δείχνει την κατάσταση του συστήματος συναγερμού.
P3-sv60/V60H Larmindikator
Ίδια λυχνία LED με την ενδεικτική λυχνία κλειδώματος.

Η κόκκινη λυχνία LED στο ταμπλό δείχνει την κατάσταση του συστήματος συναγερμού:

  • Η λυχνία LED είναι σβηστή – ο συναγερμός δεν έχει οπλίσει
  • Η λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά ανά δύο δευτερόλεπτα – ο συναγερμός έχει οπλίσει
  • Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα μόλις αφοπλιστεί ο συναγερμός (και μέχρις ότου το τηλεχειριστήριο-κλειδί τοποθετηθεί στο διακόπτη ανάφλεξης και γυρίσει στη θέση I) – ο συναγερμός έχει ενεργοποιηθεί.