Δείκτης εξωτερικής θερμοκρασίας

Η ένδειξη για την εξωτερική θερμοκρασία εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων.
P3/P4-1320-all-analog and digital ambient temp sensor
  1. Ikon röd cirkel 1Ένδειξη για την εξωτερική θερμοκρασία, ψηφιακός πίνακας οργάνων
  2. Ikon röd cirkel 2Ένδειξη για την εξωτερική θερμοκρασία, αναλογικός πίνακας οργάνων

Όταν η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ +2 °C και -5 °C, εμφανίζεται το σύμβολο μιας χιονονιφάδας στην οθόνη. Αυτό αποτελεί προειδοποίηση ότι το οδόστρωμα ενδέχεται να είναι ολισθηρό λόγω πάγου. Ο δείκτης εξωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να δείχνει ελαφρώς υψηλότερη τιμή από την πραγματική θερμοκρασία εάν το αυτοκίνητο έχει παραμείνει σταθμευμένο.

Σχετικά έγγραφα