Πλοήγηση* - προσδιορισμός προορισμού

Προσδιορίστε τον προορισμό στο σύστημα πλοήγησης.

Κάθε φορά που προσδιορίζετε έναν προορισμό, μπορείτε να τον αποθηκεύσετε ως "αποθηκευμένη θέση" ή "οικία", στην οποία μπορείτε στη συνέχεια να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση όταν θέλετε να προσδιορίσετε έναν προορισμό. Το σύστημα πλοήγησης παρέχει καθοδήγηση μέχρι έναν προορισμό και επίσης μπορείτε να προσθέσετε τέσσερις ενδιάμεσους προορισμούς στο δρομολόγιο. Για πολλούς προορισμούς, το σύστημα πλοήγησης μπορεί επίσης να παράσχει περισσότερες πληροφορίες με την επιλογή μενού Information.

Με το αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Send to Car" για να αποστείλετε προορισμούς χάρτη από έναν browser και μέσω του Εφαρμογή Volvo On Call* για κινητά τηλέφωνα* στο σύστημα πλοήγησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.volvocars.com.

Για πρόσβαση στις παρακάτω εναλλακτικές μεθόδους για τον προσδιορισμό προορισμών, στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Set destination.

P3-1346-NAV-Melco Meny Adress-Hem

Προσδιορισμός προορισμού με οικία

Λάβετε υπόψη ότι ο προορισμός πρέπει να έχει αποθηκευτεί για να προσδιοριστεί.
Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Set destinationHome.
Η καθοδήγηση αρχίζει.

Προσδιορισμός προορισμού με διεύθυνση

Αρκεί απλώς να εισάγετε μια πόλη για να προκύψει ένα δρομολόγιο με καθοδήγηση - σας καθοδηγεί στο κέντρο της πόλης.

 Σημείωση

Ο ορισμός της πόλης ή της περιοχής μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα, ακόμη και εντός της ίδιας της χώρας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αφορά σε κοινότητα και σε άλλες περιπτώσεις σε μια περιφέρεια.
Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Set destinationAddress.

Συμπληρώστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω επιλογές αναζήτησης:

 • Country:
 • City:
 • Street:
 • Number:
 • Junction:

Αν χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τον προορισμό, επιλέξτε Information και στη συνέχεια τις απαραίτητες πληροφορίες:

 • Map - Δείχνει πού στο χάρτη μπορείτε να βρείτε την τοποθεσία - ορισμένες φορές με πρόσθετες πληροφορίες.
 • Call number1 - Πραγματοποιεί κλήση στον ειδικό προορισμό αν δίνεται αριθμός τηλεφώνου.
 • Online info.1 - Γίνεται λήψη (download) συμπληρωματικών πληροφοριών από το διαδίκτυο.
Για να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση στη μνήμη, επιλέξτε Save και στη συνέχεια ως Stored location ή ως Home.

Προσδιορισμός ως ενδιάμεσος προορισμός ή ως μονός προορισμός:

 • Add as waypoint - προσθέτει τη διεύθυνση στο δρομολόγιο.
 • Set single destination - Διαγράφει οποιονδήποτε προηγούμενο προορισμό στο δρομολόγιο και αρχίζει την καθοδήγηση ως τον τρέχοντα προορισμό.

Προσδιορισμός προορισμού με σημείο ενδιαφέροντος (POI)

Το POI (Point of Interest) ονομάζεται επίσης "σημείο ενδιαφέροντος" και "ειδικός προορισμός".

Η βάση δεδομένων χάρτη περιέχει ένα μεγάλο αριθμό αναζητήσιμων επιλογών POI2 τα οποία μπορείτε να ορίσετε ως προορισμούς.

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Set destinationPoint of interest (POI).

Αναζητήστε σημείο ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας τα παρακάτω:

 • By name - οδηγεί απευθείας στον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων και αφορά στην αναζήτηση επιλογών POI με το κανονικό τους όνομα, π.χ. "Peppes Bodega". Η περιοχή αναζήτησης πραγματοποιείται σε ολόκληρη την περιοχή του τρέχοντος χάρτη, π.χ. ΕΥΡΩΠΗ, βλ. Χάρτες - περιεχόμενο.
 • By category - ενεργοποιεί την περιορισμένη αναζήτηση επιλογών POI - επιλέξτε το για να εισάγετε τη σχετική κατηγορία (π.χ. τράπεζα/ξενοδοχείο/μουσείο), κύριο όνομα, χώρα ή/και πόλη.
 • Near the car - αφορά στην αναζήτηση επιλογών POI γύρω από την τρέχουσα θέση του αυτοκινήτου.
 • Along the route - αφορά στην αναζήτηση επιλογών POI κατά μήκος του καθορισμένου δρομολογίου.
 • Near the destination - αφορά στην αναζήτηση επιλογών POI στην περιοχή γύρω από τον προορισμό.
 • Around point on map - αφορά στην αναζήτηση επιλογών POI με το σταυρόνημα της λειτουργίας κύλισης - βλ. μενού κύλισης.

Αν χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τον προορισμό, επιλέξτε Information και στη συνέχεια τις απαραίτητες πληροφορίες.

Για να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση στη μνήμη, επιλέξτε Save και στη συνέχεια ως Stored location ή ως Home.

Προσδιορισμός ως ενδιάμεσος προορισμός ή ως μονός προορισμός:

 • Add as waypoint - προσθέτει τη διεύθυνση στο δρομολόγιο.
 • Set single destination - Διαγράφει οποιονδήποτε προηγούμενο προορισμό στο δρομολόγιο και αρχίζει την καθοδήγηση ως τον τρέχοντα προορισμό.

Προσδιορισμός προορισμού χρησιμοποιώντας έναν προηγούμενο προορισμό

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Set destinationPrevious destination.

Επιλέξτε έναν προορισμό στη λίστα.

Αν χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τον προορισμό, επιλέξτε Information και στη συνέχεια τις απαραίτητες πληροφορίες.

Εδώ μπορείτε επίσης να διαγράψετε έναν προορισμό, επιλέξτε Delete ή Delete all.

Προσδιορισμός ως ενδιάμεσος προορισμός ή ως μονός προορισμός:

 • Add as waypoint - προσθέτει τη διεύθυνση στο δρομολόγιο.
 • Set single destination - Διαγράφει οποιονδήποτε προηγούμενο προορισμό στο δρομολόγιο και αρχίζει την καθοδήγηση ως τον τρέχοντα προορισμό.

Προσδιορισμός προορισμού χρησιμοποιώντας μια ήδη αποθηκευμένη τοποθεσία

Εδώ συγκεντρώνονται οι προορισμοί που αποθηκεύονται με την επιλογή μενού SaveStored location.

Λάβετε υπόψη ότι ο προορισμός πρέπει να έχει ήδη αποθηκευτεί.
Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Set destinationStored location.

Ανοίξτε τον αποθηκευμένο προορισμό:

 • Routes - π.χ. καταγεγραμμένο τμήμα του δρόμου.
 • Other - π.χ. αποθηκευμένες τοποθεσίες.

Αν χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τον προορισμό, επιλέξτε Information και στη συνέχεια τις απαραίτητες πληροφορίες.

Εδώ μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε έναν αποθηκευμένο προορισμό, επιλέξτε Edit, Delete ή Delete all.

Προσδιορισμός ως ενδιάμεσος προορισμός ή ως μονός προορισμός:

 • Add as waypoint - προσθέτει τη διεύθυνση στο δρομολόγιο.
 • Set single destination - Διαγράφει οποιονδήποτε προηγούμενο προορισμό στο δρομολόγιο και αρχίζει την καθοδήγηση ως τον τρέχοντα προορισμό.

Προσδιορισμός προορισμού με αναζήτηση στο διαδίκτυο

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Set destinationInternet search.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Προσδιορισμός προορισμού με ταχυδρομικό κώδικα

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Set destinationPostcode.

Πληκτρολογήστε τον ταχυδρομικό κώδικα και τη χώρα αν χρειάζεται.

Αν χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τον προορισμό, επιλέξτε Information και στη συνέχεια τις απαραίτητες πληροφορίες.

Για να αποθηκεύσετε τον προορισμό στη μνήμη, επιλέξτε Save και στη συνέχεια ως Stored location ή ως Home.

Προσδιορισμός ως ενδιάμεσος προορισμός ή ως μονός προορισμός:

 • Add as waypoint - προσθέτει τη διεύθυνση στο δρομολόγιο.
 • Set single destination - Διαγράφει οποιονδήποτε προηγούμενο προορισμό στο δρομολόγιο και αρχίζει την καθοδήγηση ως τον τρέχοντα προορισμό.

Προσδιορισμός προορισμού με γεωγραφικό πλάτος και μήκος

P3-1346-NAV-Melco Meny Adress-LatLon-2
Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Set destinationLatitude and longitude.

Πρώτα αποφασίστε με ποια μέθοδο θέλετε να προσδιοριστούν οι συντεταγμένες GPS, επιλέξτε Format::

 • DD°MM'SS'' - θέση με μοίρες, λεπτά και δευτερόλεπτα.
 • Decimal - θέση με δεκαδικά ψηφία.

Πληκτρολογήστε τη θέση.

Αν χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τον προορισμό, επιλέξτε Information και στη συνέχεια τις απαραίτητες πληροφορίες.

Για να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση στη μνήμη, επιλέξτε Save και στη συνέχεια ως Stored location ή ως Home.

Προσδιορισμός ως ενδιάμεσος προορισμός ή ως μονός προορισμός:

 • Add as waypoint - προσθέτει τη διεύθυνση στο δρομολόγιο.
 • Set single destination - Διαγράφει οποιονδήποτε προηγούμενο προορισμό στο δρομολόγιο και αρχίζει την καθοδήγηση ως τον τρέχοντα προορισμό.

Προσδιορισμός προορισμού χρησιμοποιώντας ένα σημείο στον χάρτη

P3-1346-NAV-Melco Meny Sökning via punkt på karta-2
Θέση κέρσορα προσδιορισμένη με συντεταγμένες GPS. Για να αλλάξετε σε εμφάνιση ονόματος, επιλέξτε SettingsMap optionsPosition information.
Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Set destinationSelect point on map.
Εντοπίστε και προσδιορίστε το σημείο που θέλετε στον χάρτη χρησιμοποιώντας το σταυρόνημα, βλ. ενότητα Μενού.
Για να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση στη μνήμη, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Save και στη συνέχεια ως Stored location ή ως Home.
Ο προορισμός αποθηκεύεται ως σύμβολο/εικονίδιο στον χάρτη αν επιλέξετε τη λειτουργία Stored location on map, βλ. ενότητα Επιλογές χάρτη.

Προσδιορισμός ως ενδιάμεσος προορισμός ή ως μονός προορισμός:

 • Add as waypoint - προσθέτει τη διεύθυνση στο δρομολόγιο.
 • Set single destination - Διαγράφει οποιονδήποτε προηγούμενο προορισμό στο δρομολόγιο και αρχίζει την καθοδήγηση ως τον τρέχοντα προορισμό.

Προσδιορισμός προορισμού με ταξιδιωτικό οδηγό

Αναζήτηση με ταξιδιωτικό οδηγό (Travel guide) σημαίνει ότι υπάρχουν διαθέσιμες έτοιμες προτάσεις από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε με διάφορα θέματα, π.χ. εστιατόρια, γραφικούς δρόμους ή αξιοθέατα και τοπογραφικά μνημεία.

Ο ταξιδιωτικός οδηγός αποθηκεύεται σε ένα USB memory stick, το οποίο πρέπει να συνδεθεί στη θύρα USB του αυτοκινήτου στον πίσω αποθηκευτικό χώρο της επιμήκους κονσόλας.

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Set destinationTravel guide.

Αν μια επιλογή μενού δεν εμφανίζεται στην οθόνη, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προτάσεις στην περιοχή που βρίσκεται το αυτοκίνητο τη συγκεκριμένη στιγμή ή δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB.

Επιλέξτε ταξιδιωτικό οδηγό μέσω μιας από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Restaurants
 • Tourist attractions
 • Hotels
 • Tourist routes
 • Other

Αν είναι διαθέσιμη στον ταξιδιωτικό οδηγό, μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες και εικόνες, καθώς και να ακούσετε μουσική - επιλέξτε:

 • Details
 • Photos
 • Play audio
Επιλέξτε Start guidance.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Προϋποθέτει συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, βλ. εγχειρίδιο κατόχου.
 3. 2 Για να ορίσετε ποιες επιλογές POI θα εμφανίζονται στον χάρτη, βλ. ενότητα Σημεία ενδιαφέροντος (POI) στον χάρτη.