Αντικατάσταση λαμπτήρα - φλας μπροστά

Ο λαμπτήρας των φλας είναι τοποθετημένος μέσα στο μικρότερο κάλυμμα των προβολέων.

P3-1320-S60/V60/V60H Direction indicator bulb replacement
Αποσπάστε τον προβολέα.
Αποσυνδέστε το κάλυμμα τραβώντας το προς τα έξω.
Τραβήξτε τη βάση του λαμπτήρα για να αφαιρέσετε το λαμπτήρα.
Πιέστε και ταυτόχρονα περιστρέψτε τον λαμπτήρα αριστερά για να τον αποσπάσετε.

Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.

Σχετικά έγγραφα