Κλείδωμα τιμονιού

Η κλειδαριά του τιμονιού εμποδίζει τη διεύθυνση του αυτοκινήτου εάν π.χ. κλαπεί. Μπορεί να παρατήσετε έναν μηχανικό θόρυβο κατά το κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα του τιμονιού.

Λειτουργία

  • Η κλειδαριά του τιμονιού ενεργοποιείται όταν σβήσει ο κινητήρας και ανοίξει η πόρτα του οδηγού.
  • Η κλειδαριά του τιμονιού απενεργοποιείται όταν το τηλεχειριστήριο-κλειδί βρίσκεται μέσα στον διακόπτη ανάφλεξης1 και πατήσετε το κουμπί START/STOP ENGINE.
  1. 1 Στα αυτοκίνητα με σύστημα εκκίνησης και κλειδώματος Keyless, αρκεί να υπάρχει το τηλεχειριστήριο-κλειδί μέσα στον χώρο επιβατών.