Ρολόι

Η ένδειξη του ρολογιού εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων.
P3-1320 Clock in DIM
Ρολόι, ψηφιακός πίνακας οργάνων.
  1. Ikon röd cirkel 1Οθόνη για την ένδειξη της ώρας1

Ρύθμιση του ρολογιού

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι στο σύστημα του μενού MY CAR, βλ. MY CAR.

  1. 1 Η ώρα εμφανίζεται στο κέντρο του αναλογικού πίνακα οργάνων.

Σχετικά έγγραφα