Κλείδωμα/ξεκλείδωμα - απ' έξω

Το κλείδωμα/ξεκλείδωμα απ' έξω πραγματοποιείται από το τηλεχειριστήριο-κλειδί. Με το τηλεχειριστήριο-κλειδί μπορείτε να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες και την πόρτα χώρου αποσκευών ταυτόχρονα. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές αλληλουχίες για το ξεκλείδωμα, βλ. .

Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία κλειδώματος, η πόρτα του οδηγού πρέπει να είναι κλειστή - εάν είναι ανοικτή κάποια από τις πόρτες ή η πόρτα του χώρου αποσκευών, τότε η πόρτα κλειδώνει και ο συναγερμός ενεργοποιείται μόνο όταν κλείσει. Στα αυτοκίνητα με σύστημα κλειδώματος Keyless*, όλες οι πόρτες και η πόρτα του χώρου αποσκευών πρέπει να είναι κλειστά.

 Σημείωση

Προσέξτε να μην κλειδώσετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μέσα στο αυτοκίνητο.

Εάν η πόρτα δεν κλειδώνει/ξεκλειδώνει με το τηλεχειριστήριο-κλειδί, η μπαταρία ενδέχεται να έχει αποφορτιστεί - κλειδώστε ή ξεκλειδώστε την μπροστινή αριστερή πόρτα με το αποσπώμενο κλειδί, βλ. Αποσπώμενο κλειδί - αφαίρεση/τοποθέτηση.

 Σημείωση

Πρέπει να θυμάστε ότι ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν η πόρτα ανοίξει αφότου ξεκλειδωθεί με το αποσπώμενο κλειδί - ο συναγερμός απενεργοποιείται όταν το τηλεχειριστήριο-κλειδί τοποθετηθεί στο διακόπτη ανάφλεξης.

 Προειδοποίηση

Προσέξτε να μην κλειδωθείτε μέσα στο αυτοκίνητο κατά το κλείδωμα απ' έξω με το τηλεχειριστήριο-κλειδί - σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείτε να ανοίξετε κάποια από τις πόρτες από μέσα χρησιμοποιώντας τους διακόπτες στις πόρτες.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διπλό κλείδωμα*.

Αυτόματη επαναφορά κλειδώματος

Εάν δεν ανοίξετε καμία από τις πόρτες ή την πόρτα χώρου αποσκευών εντός δύο λεπτών από το ξεκλείδωμα, όλες οι πόρτες ξανακλειδώνουν αυτόματα. Αυτή η λειτουργία μειώνει την πιθανότητα να αφήσετε κατά λάθος το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο. (Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα συναγερμού, βλ. Συναγερμός.)

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.